Våre adresser og kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer

Selskap Org. nr.
BKK AS 880 309 102
BKK Elsikkerhet 994 302 299
BKK Energitjenester AS 974 332 582
BKK EnoTek AS 916 036 930
BKK Fiber AS 995 584 859
BKK Kundetjenester AS 987 011 653
BKK Marked AS 982 770 297
BKK Nett AS 976 944 801
BKK Produksjon AS 876 944 642
BKK Varme AS 979 427 697
   

 

BKK AS

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Sentralbord: 05 123 eller 55 12 70 00 
E-post: firmapost@bkk.no
Telefaks: 55 12 70 01

BKK Elsikkerhet

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: firmapost@bkk.no
Tlf. 55 12 70 00 eller 05 123

BKK Energitjenester

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: firmapost@bkk.no  
Tlf.: 55 12 70 00 eller 05 123

BKK EnoTek

Besøksadresse: Kokstadvegen 54, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: enotek@bkk.no
Tlf. 55 12 70 00 eller 05 123

BKK Fiber

Besøksadresse: Fjøsangerveien 65
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Tlf.: 55 12 70 00 eller 05 123

BKK Kundetjenester

Hovedkontor
Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen 
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: firmapost@bkk.no
Tlf.: 55 12 70 00 eller 05 123

BKKs kurssenter på Dale

Elveveien 1, 5722 Dalekvam
Tlf.: 55 12 78 02
Faks: 55 12 78 01

BKK Marked

Besøksadresse: Fjøsangerveien 65,
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Tlf.: 55 12 70 00 eller 05 123


BKK Marked, avd. Haugesund - omland
Øvregt 126 - 5 etg., Haugesund
Faks: 55 12 77 61

BKK Nett

Hovedkontor
Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: firmapost@bkk.no
Tlf.: 55 12 70 00 eller 05 123

BKK Produksjon

Hovedkontor
Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Tlf. 55 12 70 00 eller 05 123

Dale driftsområde, Postboks 84, 5721 Dalekvam
Tlf.: 56 59 85 00, faks: 56 59 85 01

Matre driftsområde, 5984 Matredal
Tlf.: 56 36 76 00, faks 56 36 76 01

Samnanger driftsområde, 5650 Tysse
Tlf.: 56 58 90 80, faks: 56 58 90 51

Steinsland driftsområde, 5729 Modalen
Tlf.: 56 59 93 50, faks: 56 59 93 51

BKK Varme

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Tlf.: 55 12 70 00 eller 05 123