Våre adresser og kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer

Selskap Org. nr.
BKK AS 880 309 102
BKK Digitek AS 982 770 297
BKK Elsikkerhet AS 994 302 299
BKK Energitjenester AS 974 332 582
BKK EnoTek AS 916 036 930
BKK Nett AS 976 944 801
BKK Produksjon AS 876 944 642
BKK Varme AS 979 427 697

 

BKK AS

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Telefon: 55 12 70 00 
E-post: firmapost@bkk.no
Telefaks: 55 12 70 01

BKK Digitek

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Telefon: 55 12 70 00


BKK Digitek, avd. Haugesund - omland
Øvregt 126 - 5 etg., Haugesund
Faks: 55 12 77 61

BKK Elsikkerhet

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: firmapost@bkk.no
Telefon: 55 12 70 00 

BKK Energitjenester

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: firmapost@bkk.no  
Telefon: 55 12 70 00 

BKK Enotek

Besøksadresse: Kokstadvegen 54, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: enotek@bkk.no
Telefon: 55 12 70 00

BKK Nett

Hovedkontor
Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: firmapost@bkk.no
Telefon: 55 12 70 00 

BKK Produksjon

Hovedkontor
Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Telefon: 55 12 70 00 

Dale driftsområde, Nedre Eikhaugen 29, Postboks 84, 5721 Dalekvam
Tlf.: 56 59 85 00, faks: 56 59 85 01

Matre driftsområde, 5984 Matredal
Tlf.: 56 36 76 00, faks 56 36 76 01

Samnanger driftsområde, 5650 Tysse
Tlf.: 56 58 90 80, faks: 56 58 90 51

Steinsland driftsområde, 5729 Modalen
Tlf.: 56 59 93 50, faks: 56 59 93 51

BKK Varme

Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
Telefon: 55 12 70 00