Plug er navnet på landstrømsatsingen

Plug er det nye navnet på landstrømselskapet som BKK og Bergen Havn eier sammen, og som til nå har hatt navnet Bergen Landstrøm.

Publisert 20. februar 2019

– Som mange har fått med seg var Bergen Landstrøm et navn med holdbarhetsdato, og nå skifter vi altså navn til Plug, sier daglig leder i selskapet Thor Andrè Berg.

Selskapet er som før et felleskontrollert selskap eid 50/50 av Bergen havn og BKK, og med det samme målet. Vi skal bidra til det grønne skiftet gjennom rimeligere og raskere utbygging av landstrøm.

Plug har nå overtatt de landstrømanlegg og prosjekter som Bergen havn startet. Selskapet tilbyr landstrøm til supplyskip og kystruten på 3-4 kaianlegg i ulike deler av Bergen. To nye kaier med i alt fem nye leveringspunkter kommer i drift i løpet av våren. I tillegg jobber vi med å etablere et virkelig stort anlegg for å forsyne cruiseskipene med høyspent landstrøm til sommeren 2020.

Les også:
Enova støtter landstrømprosjekt i Bergen med 50 millioner kroner
BKK etablerer landstrømselskap med Bergen Havn 
Koble til landstrøm i Bergen