De første automatiske målerne er installert

Onsdag 23. november startet montasje av nye målere for 340 kunder i Fyllingsdalen.

Publisert 6. desember 2016

I mars starter full utrulling av automatiske strømmålere, hvor montasjeleverandør Eltel skalerer opp gradvis fra 200 målermontasjer pr dag i snitt, til 650 målermontasjer pr dag i snitt fra april. Utrullingen fortsetter i Fyllingsdalen, Laksevåg og Bønes, før områdene rundt Arna og Osterøy står for tur. Informasjon om når de forskjellige områdene får ny måler finner du på denne siden.  (https://www.bkk.no/ams).
Totalt skal ca. 200 000 kunder få nye automatiske strømmålere i BKKs område innen 1.1.2019. I et normalår monteres det ca.10 000 målere totalt ute hos BKKs kunder.

Slik foregår informasjon, booking og montasje
Eltel Networks har fått ansvar for å montere ut målere i BKK sitt konsesjonsområde. De vil i noen tilfeller bruke OneCo som underleverandør av montasjetjenester.

Slik vil informasjon og kontakt ut mot kunden foregå:

  • Ca 4 uker før målerbytte får kunden et brev med informasjon fra BKK om hvordan oppgraderingen skal foregå.
  • Ca. 14 dager før målerbytte får kunden et bookingbrev fra montasjeselskapet (Eltel) for å avtale tidspunkt. Dette brevet inneholder også annen praktisk informasjon om selve målerbyttet. Kunden vil kunne bekrefte eller endre avtale via telefon, SMS eller web.
  • Montøren legitimerer seg med ID-kort fra BKK Nett og Eltel, og har bekledning med Eltels logo. Det må være en voksen person (over 16 år) til stede når montøren kommer.
  • Selve målerbyttet vil bli utført innenfor et tidsrom på 2 timer den aktuelle datoen, og tar ca. en halv time. Strømmen vil være borte i ca. 15 minutter mens måleren byttes.

Det er veldig viktig for BKK at folk skal føle seg trygge når de nå får en ny måler installert. Og de prosesser som er planlagt rundt informasjon, booking og besøk skal ivareta kunden på en best mulig måte. Er kunden usikker på personen som kommer for å montere måler, vil BKKs kundesenter ha tilgang til informasjon om hvor alle montørene er til en hver tid.


Andre fakta om utrullingen av automatiske målere
Krav fra myndighetene sier at det innen 1.1.19 skal monteres ut automatiske strømmålere i Norge.
Målerne vil kommunisere inn til BKKs driftssystem enten via eksisterende mobilteknologi (4G) eller radio. All kommunikasjon fra måler er kryptert og går gjennom et lukket nett. Sikkerhetsnivået skal være minst like bra som de mekanismene som er akseptert for tilgang til bank-, skatt- og helseopplysninger over internett.

BKK forholder seg til de krav som stilles fra myndigheter, og vil når det gjelder kommunikasjon ligge langt innenfor de grenser som er satt.
Måleren til BKK Nett leveres av det kinesiske teknologiselskapet Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. (Kaifa). Produksjon av automatiske målere er en del av Kaifas kjernevirksomhet, og selskapet er hovedleverandør i noen av de største utrullingene av automatiske strømmålere globalt. I tillegg er Kaifa en av hovedleverandørene av komponenter til elektronikkselskapet Samsung.

Et prissystem basert på forbruk i løpet av døgnet kan komme i fremtiden. De nye målerne gjør det mulig med døgnvarierte priser som i større grad tar hensyn til hvor mye kundene belaster nettet og når, men det er myndighetene som legger rammer for hvordan dette skal gjennomføres.

Kostnader
Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

Dagens kostnader med å få inn målerstand dekkes av nettleien. Dette gjelder alle kostnadene til brev og porto, SMS, telefon og kundeservice, samt manuell oppfølging av kunder som ikke får lest av sin måler. Den nye løsningen med automatisk måleravlesning vil også bli betalt over nettleien på vanlig vis. Over tid spares kostnadene med manuell behandling, mens vi får noen nye kostnader med den automatiske måleren. Uansett er det alltid BKKs mål å holde nettleien så lav som mulig for kundene.

Et effektivt nettselskap på sikt
De nye automatiske strømmålerne vil i tillegg til forenkling og automatisering av tidligere manuelle prosesser, ha en del nye muligheter innenfor funksjonalitet og informasjon. Blant annet får nettselskapene alarmer når kunder blir strømløse, og kan rette feilen tidligere. Måleren vil også kunne varsle om jordfeil og gi informasjon om spenningskvalitet som kan benyttes til analyseformål for nettselskapet, og til informasjon for kunden. I tillegg til å dekke et myndighetskrav, vil installasjon av nye målere dermed kunne bidra til et mer effektivt nettselskap på sikt.