Registrering av fødselsnummer for kundene

I 2017 innføres en nasjonal database, kalt Elhub, som skal sikre en effektiv utveksling av kundeinformasjon og forbrukstall mellom nettselskaper og strømleverandører. Når Elhub tas i bruk i februar 2017 skal alle strømkunder være registrert med fødselsnummer for entydig identifisering.

Henter fødselsnummer fra folkeregisteret

Når Elhub tas i bruk skal alle personer som er strømkunder registreres med fødselsnummer for å kunne identifiseres entydig. NVE har pålagt alle nettselskaper og strømleverandører å hente inn fødselsnummer fra folkeregisteret. BKK Nett vil i løpet av 2016 hente inn dette for alle privatkunder.

Skal gi økt konkurranse

Elhub skal bidra til økt konkurranse og nyskaping i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye automatiske strømmålerne som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Personopplysninger, inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub, skal ikke deles med andre enn dem kunden selv inngår avtale med.

Du kan lese mer om den nasjonale databasen på www.nve.no/stromkunde/elhub eller www.elhub.no.