Få gratis kart og påvisning for hvor du kan grave

Ta kontakt med oss før du begynner å grave, før oppsetting av gjerdestolper, bonitering, grunnboring eller andre aktiviteter under bakken, i trapper og murer.

 • Aktiviteter nær høyspenningslinjer og kabler er livsfarlig!
 • Skal du arbeide nærmere enn 30 meter avstand til strømlinjen BKK Nett varsles på forhånd.
 • Ta kontakt med BKK Nett før du begynner arbeidet. Hos oss får du gratis oppdaterte kart med opplysninger om våre høyspentlinjer, strøm- og fiberkabler og fjernvarmerør.
 • Om nødvendig kan vi være med på befaring og vise hvor kablene ligger.

Gravemeldingstjenesten i BKK Nett:

 1. Telefon 99 59 82 17 er betjent mand. - fred. kl. 08.00 - 14.30
 2. Resepsjon er betjent mand. - fred. kl. 08.00 - 14.00
 3. Kabelpåvisning: 90 01 02 11 (mand. - fred. kl. 08.00 - 15.00)
 4. E-post: gravemelding@bkk.no
 5. www.bkk.no/graving

Viktig meldig ved arbeid nær våre anlegg

Du har ansvar og plikt til å innhente nødvendig informasjon før du starter arbeidet i nærheten av våre anlegg.

Dersom arbeidet forårsaker skade på BKKs anlegg, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader BKK blir påført.

Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp

 1. Kontakt BKK på tlf.: 05123 eller 55 12 70 00 (hele døgnet)
 2. Ved fare for liv og helse:
 3. 110 - Brann
 4. 112 - Politi
 5. 113 - Ambulanse

Trefelling

De fleste strømbrudd skyldes trær som velter over ledningen eller greiner som "gnager" ledningen i stykker. For å redusere faren for feil i strømnettet rydder vi hvert år ca. 2 000 kilometer skog i vårt nettområde.

Vi rydder skog i en fem års syklus og fjerne så mye skog at den har tilstrekkelig avstand til linjene i disse fem årene. Det er ulike krav til avstander for høy- og lavspenningslinjer.

Flytting av nettanlegg

Ønsker du å få flyttet eller lagt om en ledning, stolpe, kabel eller nettstasjon?

For installatører og byggansvarlige

  For tele- og fiberaktører

  Fra 2009 ble Telenor sitt monopol for lavspenningsstolpers svakstrømsone opphevet, og det ble mulig for andre tele- og fiberaktører å søke om fellesføring.

  Nettselskapene, det vil si BKK Nett i vårt område, overtok samtidig ansvaret for hele stolpen. Dersom du er tele- eller fiberaktør, må du først opprette en fellesføringsavtale med BKK Nett, før du kan søke om fellesføring på angitte stolper.

   

   

   

  Husk at:

  1. Det er ikke tillatt å feste private ledninger, kabler eller annet utstyr i BKKs stolper.
  2. Ønsker du å inngå avtale om fellesføring i grøft, ta kontakt med oss på tlf. 05123