Husk å slå av julelysene om natten

Når en lyspære i en lenke slutter å virke lyser de andre pærene sterkere og blir varmere. Skru av lyslenker og elektriske lysestaker om natten. Da minsker du risikoen for brann.

Unngå brann
Lyslenker består av mange små lamper. Hvis en eller flere lamper slutter å virke, er lenken koblet slik at resten lyser, men med økt styrke. Dette kan føre til at lampene blir for varme. Da kan julepynt eller annet brennbart materiale i nærheten ta fyr. Skru alltid av lyslenker om natten eller før du reiser bort.

Unngå ledning i klem
Skal du pynte med lys på ute, må du bruke belysning som er egnet for utendørs bruk. La aldri ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet. Der kan den komme i klem og bli skadet.

Skift lyspærer ved ujevnt lys
I elektriske lysestaker med flere lyspærer, som for eksempel avdentsstaker, er lampene vanligvis koblet slik at alle slukker hvis en lampe slutter å virke. Hvis lampene lyser med ujevn lysstyrke kan noen av lampene bli for varme. Skift ut lyspærene hvis de lyser med forskjellig styrke. (Kilde: sikkerhverdag.no)

Julepynten eldes med årene
Mye av julepynten har lange tradisjoner, og vi tar det frem år etter år.  Men siden vi bare bruker det en gang i året, er det ekstra viktig å de etter brunsvidde ledninger eller støpsler. Gamle ledninger til juletrebelysningen blir morkne over tid, og dersom ledningen sprekker når du bøyer den, må den skiftes.  Gjør det til en vane å sjekke all elektrisk julebelysning når du tar det frem.

Gjør hjemmet ditt trygt i julen

 1. Skru sikringene godt til, og kjenn etter om noen av sikringene (automatsikringene) er unormalt varme.
 2. Sjekk at deksler på brytere, stikkontakter, koblingsbokser osv. ikke er skadet eller har tegn på varmgang.
 3. Kontroller at det ikke er ledninger som er løsnet, er brunsvidd eller sprekker når du bøyer den.
 4. Lad ikke elektriske leker eller mobiler uten tilsyn.
 5. Kontroller at det ikke brukes for sterke lyspærer i lamper.
 6. Sjekk at det ikke er overdrevet bruk av bevegelige ledninger og skjøtekontakter.
 7. Kjenn etter varmgang på støpsler når disse apparatene er i bruk: Vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, komfyr, varmeovner.
 8. Sjekk røykvarsler, skift batteri i desember.
 9. Sjekk at pulverapparat/brannslanger er kontrollert.

Brannårsaker i elektriske anlegg

Tørrkoking er en hyppig brannårsak i de norske hjem.

 • Slå alltid av apparatene etter bruk.
 • Benytt kun slike apparater under tilsyn.
 • Les bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk første gangtas i bruk første gang.
 • Rengjør alltid lofilter på tørketrommel før bruk.
 • Monter ekstra brannvarsler i, eller i nærheten av vaskerom.

 1. Vaskemaskiner og tørketromler
 2. Apparater med termostat
 3. TV-apparater, musikkanlegg o.l.
 4. Skjøteledninger
 5. Lamper og lavvolts lyskilder

Sikkerheten i hjemmet er ditt ansvar

Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde.

Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem. Ved å installere en komfyrvakt unngår du brann som følge av tørrkoking.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann. Nedsatt funksjonsevne kan påvirke eldres brannsikkerhet, både når det gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. Har du eldre slektninger, så ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet. Du kan gi dem en tryggere hverdag!

 1. En komfyrvakt har en sensor som er plassert ved viften over komfyren.
 2. Dersom det blir så varmt på koketoppen at det er fare for brann, gir sensoren beskjed til en bryter om å skru av strømmen til komfyren.
 3. Mange forsikringsselskaper selger komfyrvakter.
 4. Det er flere forskjellige typer, og prisen gjenspeiler ofte kvaliteten. Du bør passe på at komfyrvakten har temperatursensor (noen har kun tidsur).

Sjekk varmtvannsberederen din

Leverandøren av OSO Hotwater ber alle som har varmtvannstank produsert mellom 2009 og 2011 å sjekke denne. Årsaken er at det er funnet feil i en elektrisk komponent, og det kan føre til overoppheting og i ytterste konsekvens brann.

Kontroll av bolig

Det gjennomføres årlig kontroll på ca. 10 000 boliger og hytter i vårt område.

  Hjelp

  Spørsmål og svar om elsikkerhet

  Laster spørsmål...