Gjør hjemmet ditt trygt i julen

 1. Skru sikringene godt til, og kjenn etter om noen av sikringene (automatsikringene) er unormalt varme.
 2. Sjekk at deksler på brytere, stikkontakter, koblingsbokser osv. ikke er skadet eller har tegn på varmgang.
 3. Kontroller at det ikke er ledninger som er løsnet, er brunsvidd eller sprekker når du bøyer den.
 4. Lad ikke elektriske leker eller mobiler uten tilsyn.
 5. Kontroller at det ikke brukes for sterke lyspærer i lamper.
 6. Sjekk at det ikke er overdrevet bruk av bevegelige ledninger og skjøtekontakter.
 7. Kjenn etter varmgang på støpsler når disse apparatene er i bruk: Vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, komfyr, varmeovner.
 8. Sjekk røykvarsler, skift batteri i desember.
 9. Sjekk at pulverapparat/brannslanger er kontrollert.

Lad ikke batterier uten tilsyn

Det er mange som kjøper elektriske leker og andre produkter i julegave. Noen av disse krever høy effekt, og da er det viktig at du lader disse på riktig måte. Feil bruk av ladere kan føre til brann.

Brannårsaker i elektriske anlegg

Tørrkoking er en hyppig brannårsak i de norske hjem.

 • Slå alltid av apparatene etter bruk.
 • Benytt kun slike apparater under tilsyn.
 • Les bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk første gangtas i bruk første gang.
 • Rengjør alltid lofilter på tørketrommel før bruk.
 • Monter ekstra brannvarsler i, eller i nærheten av vaskerom.

 1. Vaskemaskiner og tørketromler
 2. Apparater med termostat
 3. TV-apparater, musikkanlegg o.l.
 4. Skjøteledninger
 5. Lamper og lavvolts lyskilder

Sikkerheten i hjemmet er ditt ansvar

Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde.

Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem. Ved å installere en komfyrvakt unngår du brann som følge av tørrkoking.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann. Nedsatt funksjonsevne kan påvirke eldres brannsikkerhet, både når det gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. Har du eldre slektninger, så ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet. Du kan gi dem en tryggere hverdag!

 1. En komfyrvakt har en sensor som er plassert ved viften over komfyren.
 2. Dersom det blir så varmt på koketoppen at det er fare for brann, gir sensoren beskjed til en bryter om å skru av strømmen til komfyren.
 3. Mange forsikringsselskaper selger komfyrvakter.
 4. Det er flere forskjellige typer, og prisen gjenspeiler ofte kvaliteten. Du bør passe på at komfyrvakten har temperatursensor (noen har kun tidsur).

Sjekk varmtvannsberederen din

Leverandøren av OSO Hotwater ber alle som har varmtvannstank produsert mellom 2009 og 2011 å sjekke denne. Årsaken er at det er funnet feil i en elektrisk komponent, og det kan føre til overoppheting og i ytterste konsekvens brann.

Kontroll av bolig

Det gjennomføres årlig kontroll på ca. 10 000 boliger og hytter i vårt område.

  Hjelp

  Spørsmål og svar om elsikkerhet

  Laster spørsmål...