132/ 22 kV Liland transformatorstasjon

Referanseprosjekt for BKK Enotek.

Kunde BKK Nett AS
År Oktober 2016 - desember 2019
Spenning 132/ 22 kV

Prosjekt: Prosjektering, bygging og driftsettelse av Liland transformatorstasjon.

 

Beskrivelse

 • Nytt bygg på 450m2 som inneholder hall for 132kV GIS og 22kV apparatanlegg, og 3 transformatorceller på rekke
 • Ny T1 og T2 132/22 kV 32 MVA
 • 132kV GIS anlegg, 2 kabelavganger og 2 trafoavganger.
 • 132kV kabelanlegg: Kabellegging 2km og terminering og påkobling av eksisterende 132kV ring
 • Nytt 22 kV apparatanlegg. 11 felt per trafo. Totalt 22 felt pluss seksjoneringsbryter. felt. inkl kabelarbeid
 • VLK anlegg inkludert, styre og signalkabler til alle apparat, og idriftsettelse av fjernkontrollutstyr til sentralen.
 • Bygges ihht beredskapsforskriften klasse 2.
 • Tiltaksklasse 2

Underentreprenører/innleide

 • Siemens AS
 • ABB AS
 • Elettromeccanica Tironi AS

 

Kontaktperson kunde:  Jens Skår, jens.skar@bkk.no