132 kV Hylkje transformatorstasjon

Referanseprosjekt for BKK Enotek.

 

Kunde BKK Nett AS
År 2014/ 2015
Spenning 132/ 22 kV

Prosjekt: Detaljprosjektering, bygging og driftsettelse av ny Hylkje transformatorstasjon.

Beskrivelse

 • Opparbeidelse av råtomt
 • Etablering og bygging av bygg (70 m2), fundamenter, grøfter, kanaler, vei, transformatorgruve og jording
 • Transformator 132 /22 kV, 32 MVA
 • 132 kV apparatanlegg, 1 DCB bryter med jordkniv, CT, VT og avledere
 • Nytt innstrekkstativ og innstrekk av eldre 132 kV linje
 • 22 kV anlegg (12 felt) inkludert kabelarbeid
 • Vern og kontrollanlegg for stasjonen.
 • Hjelpeanlegg
 • Anlegget er prosjektert, bygget og tilrettelagt i henhold til tiltaksklasse 2

 

Leverandører/ underentreprenører/ innleide:

 • Sweco
 • Siemens
 • ABB
 • Elettromeccanica Tironi S.r.l
 • Nobi
 • Elv Jarlsø
 • Jacobsen Elektro
 • Møre Trafo
 • Rister og Trading
 • JT Trading
 • Implenia

Kontaktperson kunde
Jens Skår, jens.skar@bkk.no