Industri og distribusjon

BKK Enotek har bred kompetanse innen alle typer høy- og lavspenningsanlegg. Det være seg transformatorstasjoner, kabler, linjer eller bryter og kontrollanlegg.

Vi har ingeniører til å prosjektere og lede og vi har montører til å bygge, vedlikeholde og drifte. I tillegg har vi systemer og utstyret som skal til for å utføre det du som kunde har behov for.

Kontaktperson: Leif Røv, leif.rov@bkk.no, mob: 916 97 697