Linjeprosjekt Granvin - Voss

Referanseprosjekt BKK Enotek

Kunde BKK Nett AS
År 2016
Spenning 132 kV – bygget med komposittmaster

Prosjekt: Utbedringer linjestrekk Granvin-Voss.

Beskrivelse:

  • Øke montasjestrekket på 5,1 km lang linjeseksjon Granvin - Voss.
  • BKK EnoTek var ansvarlig for prosjektadministrasjon og gjennomføring

Omfang:
Ca. 2500 timer. 10 linjemontører 8 uker samt prosjektledelse/anleggsledelse.

Underentreprenører/innleide:
Helikopter.

 

Kontaktperson kunde:
Navn: Jens Skår, jens.skar@bkk.no