Linjeprosjekt Kobbefjorden Grønland

Referanseprosjekt for BKK Enotek.

Kunde: Nuukisorfiit. Grønland
År: August 2016
Spenning: 132 kV

Prosjekt: Montasje av vibrasjonsdempere Kobbefjorden Grønland.

Beskrivelse:
Utskifting av vibrasjonsdempere på 3 faser av fjordspenn over Kobbefjorden. Spennlengde 2700 meter. Dempere montert på hver side og midt på fjordspennet via linjevogn.

Omfang:
Ca. 500 arbeidstimer. 4 linjemontører samt prosjektledelse/anleggsledelse.

Underentreprenører/innleide:
Air Greenland - Helikopter.

Kontaktperson kunde:
Navn: Kristin Isholm, kI@nukissiorfiit.gl