Informasjon til næring, sameier og borettslag

Jevnlig tilsyn og vedlikehold av varmeanlegget er nødvendig for å sikre stabil drift og hindre skade.

Normalt vil kundesentralen for fjernvarme være i bygget sitt teknisk rom.

Vi sender hver måned en faktura på totalforbruket til bygget, eller dens forretningsfører. Dersom dere ønsker individuell måling til ulike leietakere må dere selv ta kontakt med en aktuell leverandør. Det vil være en egen avtale mellom dere og valgt leverandør.

Grensesnittet mellom BKK og kunde

BKK har ansvar for:

  • At det blir levert tilstrekkelig med varme til kundesentralen
  • At selve kundesentralen fungerer
  • Hovedmåleren

Dere som kunde har ansvar for:

  • At all levering av varme inni bygget fungerer.
  • Alt utstyr etter stussene på kundesentralen, samt sirkulasjonspumpe og ekspansjonskar
  • Strøm til kundesentralen og at rommet er frostfritt

Du kan lese mer i våre standard leveringsbetingelser og tekniske krav og anvisninger.