Kjøling

Kjøling tilbys som en parallell tjeneste dersom du kan kobles til fjernvarmenettet 

Kjøling

Fjernkjøling

Vi kan levere fjernkjøling til våre fjernvarmekunder.  Vi henter sjøvann fra 110 meters dyp i Puddefjorden og kan levere til bygg på Nygårdtangen og Dokken.

For miljøsertifisering av bygg med fjernkjøling.

Frikjøling

 Vi kan levere frikjøling til våre fjernvarmekunder ved bruk av kjølemaskiner.

For miljøsertifisering av bygg med frikjøling.

 Sorptiv kjøling

Bruk fjernvarme til å kjøle med. Systemet trenger ingen gasser eller kompressorer. Det er en meget energieffektiv løsning, lav luftfuktighet på kjøleluften og ingen bakterierisiko.

For miljøsertifisering av bygg med sorptiv kjøling.