Kundeveiledere for private boliger

Vi har tre ulike boligvekslere, finn din adresse og tykk så på lenken for din adresse.

Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192.
Sundts veg
Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257
Vindharpevegen
”Kundeveileder for boligveksler 1”


Øvre Råtræet 3-27
”Kundeveileder for boligveksler 2”

Råvarden 22-88 (ikke 48), 90, 92, 94, 96, 98
”Kundeveileder for boligveksler 3”

Finner ikke min adresse
Noen steder har fire til åtte boenheter en felles boligveksler og hver sin måler. Disse adressene er ikke nevnt ovenfor. Boligveksleren til disse enhetene er lik, men noe større, enn den som er beskrevet i ”Kundeveileder for boligveksler 1”. For øvrig er ansvar, tilsyn og vedlikehold av varmeanlegget likt. 

For kunder med felles boligveksler anbefaler vi årlig tilsyn av en rørlegger for kontroll og justering av varmeanlegget. Dette er for å sikre stabil drift og hindre skade.

Du kan lese mer i våre standard leveringsbetingelser.