Sameier/ borettslag

Vi inngår avtaler med styret i sameiet/borettslaget.

Har du som beboer spørsmål om prisen du betaler for fjernvarme, må du kontakt styret i ditt sameie/borettslag.

Fjernvarmepris er summen av energipris og overføring fjernvarme.

 • Energiprisen følger markedspris for strøm. Maks energipris vil fra 1.9.17 til 31.8.18 være 59,00 øre/kWh (eks. mva).
 • Overføring fjernvarme er fra 1. juli 2017: 35,12 øre/kWh (eks.mva).
 • Fast beløpet er fra 1. januar 2017 kr 3120,- pr. år. (eks.mva) for sameiet/borettslaget.
 • Det er vanlig at det faktureres månedlig.

Bedriftskunder

Prisen på fjernvarme vi være avhengig av forbruk og effektbehov.

Fjernvarmepris for levert kWh vil være summen av energiprisen, overføring fjernvarme og effektledd og det er vanlig at det faktureres månedlig på basis av avlest forbruk.

 • Energiprisen følger markedspris for strøm.
 • Overføring fjernvarme er fra 1. januar 2017: 33,92 øre/kWh (eks.mva).
 • Effektledd er fra 1. juli 2016 minimum: 4,5 øre/kWh (eks.mva) og fastsettes i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av grunn- eller spisslast.

Fast beløpet per år er fra 1. januar 2017, for grunnlast kr. 3120,- (eks.mva) og for spisslast kr. 6240,- (eks.mva).

Effektreserve
Dersom det bestilles vesentlig høyere effekt enn det er forventet forbruk av kWh  beregnes det effektreserve som fastsettes i hvert enkelt tilfelle og beregnes i kr/mnd.

Anleggsbidrag
Det er de reelle utbyggingskostnader som legges til grunn i hvert enkelt tilfelle, og reguleres gjennom egen tilknytningsavtale. Anleggsbidrag er et forhold mellom oss og byggeier eller utbygger.

Individuell måling
Dersom byggeier ønsker individuell måling til ulike leietakere må denne selv ta kontakt med en aktuell leverandør. Du kan lese mer om individuell her

Private boliger

Avtalene inngås for et år om gangen og din nåværende avtale blir automatisk videreført. På din faktura kan du se hvilken avtale du har i dag.

Avtale om markedspris med pristak

 • Det beregnes ikke fastbeløp.
 • Energiprisen følger spotpris for strøm.
 • Overføring fjernvarme er fra 1. september 2017 lik nettleie til strøm for husholdningskunder, som pr. i dag er 42,15 øre/kWh (inkludert forbruksavgift og mva)
 • Det settes et pristak på 100 øre/kWh, som er inkludert energipris, overføring fjernvarme og mva.
 • Endringer i nettleie og offentlige avgifter vil gi tilsvarende endringer.

Avtale om fastpris

 • Det beregnes ikke fastbeløp.
 • Fastprisen er 88,19 øre/kWh (inkludert avgifter og mva).
 • Bindende periode er fra 1. september 2017 til 31. august 2018.
 • I fastprisen inngår overføring fjernvarme som fra 1. september 2017 er lik nettleie til strøm for husholdningskunder, som pr. i dag er 42,15 øre/kWh (inkludert Enova- og forbruksavgift og mva).
 • Energiprisen er satt ut fra et gjennomsnitt av de fem laveste tilbydere ifølge Forbrukerrådets sammenligning av strømpriser for ”1-års fastpris” (www.strompris.no).
 • Endringer i nettleie og offentlige avgifter i bindingsperioden vil gi tilsvarende endringer.