Sameier/ borettslag

Vi inngår avtaler med styret i sameiet/borettslaget.

Har du som beboer spørsmål om prisen du betaler for fjernvarme må du ta kontakt med styret i ditt sameie/borettslag.

Når all varme dekkes av fjernvarme vil prisen for levert kWh vil være summen av energiprisen og overføring fjernvarme.

 • Energiprisen følger markedspris for strøm.
  • Maks energipris vil fra 1.9.18 til 31.8.19 være 59,00 øre/kWh.
 • Overføring fjernvarme: 34,63 øre/kWh.
 • Fast beløpet: kr 3340,- pr. år. 
  • fastbeløp er per sameiet/borettslaget.

Alle summer er eks. mva. og gjeldende fra 1. januar 2019.

Næringskunder

Prisen på fjernvarme vi være avhengig av forbruk og effektbehov.

Vi kan tilby 2 ulike avtaler. Når all varme dekkes av fjernvarme vil prisen for levert kWh vil være summen av energiprisen, overføring fjernvarme og effektledd.  

 • Energiprisen følger markedspris for strøm.
 • Overføring fjernvarme: 33,52 øre/kWh.
 • Effektledd: 4,5 øre/kWh.
 • Fast beløpet: kr. 3340,- per år.

Kunder som kun benytter fjernvarme som spisslast eller reserve, betaler samme energipris og overføring fjernvarme, men et høyere fastbeløp og effektledd, samt at det betales et månedsbeløp for installert effektreserve. Fast beløpet er kr. 6680,- per år, mens effektleddet og effektreserve avtales med utgangspunkt i energi- og effektbehov.

Alle summer er eks. mva. og gjeldende fra 1. januar 2019. 

Anleggsbidrag
Det er de reelle utbyggingskostnader som legges til grunn i hvert enkelt tilfelle, og reguleres gjennom egen tilknytningsavtale. Anleggsbidrag er et forhold mellom oss og byggeier eller utbygger.

Individuell måling
Dersom byggeier ønsker individuell måling til ulike leietakere må denne selv ta kontakt med en aktuell leverandør. Du kan lese mer om individuell her

Private boliger

Avtalene inngås for et år om gangen og din nåværende avtale blir automatisk videreført, under ser du gjeldende priser. På din faktura kan du se hvilken avtale du har i dag.

Avtale om markedspris med pristak

 • Det beregnes ikke fastbeløp.
 • Energiprisen følger spotpris for strøm.
 • Overføring fjernvarme er 41,54 øre/kWh (inkludert mva).
 • Det settes et pristak på 100 øre/kWh, som er inkludert energipris, overføring fjernvarme og mva.
 • Endringer i nettleie og offentlige avgifter vil gi tilsvarende endringer på overføring fjernvarme.

Avtale om fastpris

 • Det beregnes ikke fastbeløp.
 • Fastprisen fra 1. januar 2019 er 86,20 øre/kWh (inkludert mva).
 • Bindende fastprisperiode er fra 1. september til 31. august.
 • I fastprisen inngår overføring fjernvarme som er 41,54 øre/kWh (inkludert mva).
 • Endringer i nettleie og offentlige avgifter i bindingsperioden vil gi tilsvarende endringer.
 • Energiprisen er satt ut fra et gjennomsnitt av de fem laveste tilbydere ifølge Forbrukerrådets sammenligning av strømpriser for ”1-års fastpris” (www.strompris.no).

Kjøling

Vi kan tilby 3 ulike avtaler, fjernkjøling, frikjøling og sorptiv kjøling

Ved frikjøling og sorptiv kjøling gis det tilbud og prises individuelt etter forbruk og effektbehov.

Fjernkjøling med bindingstid på over 5 år og reservert effektbehov

 •  Reservert effekt er 470 kr/kW
 • Målt forbruk er 47 øre/kWh

Alle summer er eks. mva. og gjeldende fra 1. juni 2018.

For alle avtalene vil det være et anleggsbidrag.