Historiske priser for fjernvarme

Måned 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
januar 65,50 34,21 40,01 34,01 32,55 32,51 34,06
februar 64,86 44,58 37,25 31,86 31,44 23,50 35,20
mars 64,12 27,40 43,02 27,53 27,07 25,40
april 54,08 29,55 47,20 24,50 26,79 25,80  
mai 53,89 26,24 35,98 20,49 23,10 26,80  
juni 45,76 22,06 31,80 19,72 15,36 28,23   
juli 35,18 11,84 32,53 28,25 10,22 26,25   
august 36,27 18,41 32,55 31,00 12,45 24,58   
september 21,70 15,08 35,72 34,26 15,50 24,72   
oktober 24,87 32,38 37,77 28,80 25,68 35,48   
november 39,46 31,55 37,57 30,58 29,04 43,66   
desember 33,60 39,69 34,46 35,55 21,45 35,45   

Uthevet = Makspris/Takpris
Overføring fjernvarme er fra 1. september 2016:  39,50 øre/kWh inkl. avgifter og mva.
* Månedsprisen blir beregnet når måneden er over.