Bli kjent med bedriften som nyansatt

I BKK arrangerer vi jevnlig introduksjonsprogrammer for alle nyansatte.

Vi tilbyr introduksjonsprogrammer for at nyansatte i konsernet skal få god kjennskap til våre virksomhetsområder, slik at de lettere kan bidra i sine stillinger på et tidlig tidspunkt. Ved å invitere nyansatte i hele konsernet, skaper vi også en arena hvor våre medarbeidere kan bygge relasjoner på tvers av selskapene.

I tillegg til deltakelse på det to dager lange introduksjonsprogrammet til BKK-konsernet, har de ulike selskapene egne programmer for nye medarbeidere der virksomheten blir presentert. For alle nyansatte i hele BKK-konsernet settes det også opp innføringskurs hvor rutiner og regler for bruk av BKK sitt datanettverk gjennomgås.