Om å være en leder hos oss

BKK skal ha fremtidsrettede og motiverende ledere som skaper endring og oppnår resultater.

BKKs ledere er nøkkelpersonell når det gjelder å tydeliggjøre konsernets målbilde, kommunisere konsernets strategiske retning og ambisjon, og følge dette opp i praksis sammen med sine medarbeidere. Vår ledelsesfilosofi presiserer hva ledelse i BKK er og uttrykker hva vi forventer av våre ledere. Vår ledelsesform fokuserer på at lederne inspirerer til endring i tråd med vår visjon og våre verdier. Konsernets ledere skal vie balansert oppmerksomhet til følgende roller og krav:

  • Motivator: BKK-lederen skal inspirere sine medarbeidere og skape et miljø for læring og kompetanseutvikling
  • Endringsagent: BKK-lederen skal bidra til fremtidsrettet utvikling og endring av både enhet og konsern
  • Strateg: BKK-lederen skal forstå og omsette konsernets mål og strategier for sine medarbeidere
  • Organisator: BKK-lederen skal organisere arbeidet på en effektiv og sikker måte, og avklare både eget og medarbeidernes handlingsrom for beslutninger