Det skal være kjekt å jobbe hos oss

BKK har en rekke sosiale goder og andre velferdstilbud for alle ansatte.

Velferdsordninger

BKK ønsker gjennom sine velferdsaktiviteter å fremme kulturbygging og tilhørighet til BKK. Gjennom overføring av velferdsmidler til de ansattes egne organisasjoner vil BKK etablere et velferdstilbud som er tilpasset de ansatte og i samsvar med deres ønsker.

Velferdsorganisasjonen fordeler selv midlene mellom sine ulike organisasjoner og felles aktiviteter i Bergen og i distriktene. I Bergen, hvor de fleste har sin arbeidsplass, er det for eksempel eget idrettslag, sangkor, kameraklubb, kunst- og håndarbeidsklubb, friluftsgruppe og sportsfiskerlag. Det finnes også klubber i noen av distriktene.

Idrettslaget gir tilbud innen en rekke idretter:

  • Badminton, bordtennis og squash
  • Bowling
  • Golf
  • Fotball, håndball og volleyball
  • Friidrett og ski
  • Sykkel
  • Orientering
  • Klatring og egen klatrevegg på Kokstad
  • Godt utstyrte treningsrom er tilgjengelig på Kokstad og i noen av distriktene. Gjennom idrettslaget er det også mulig å få rabatter på treningsstudio.

Utlån av hytter

Vi har mange hytter på Vestlandet som alle ansatte har muligheter til å leie.

Barnehage

BKK-ansattes barn har fortrinnsrett i Energiparken barnehage, som drives av de ansatte gjennom en stiftelse. Barnehagen holder til på Kokstad, fem minutters gangavstand fra BKK sitt konsernbygg. Barnehagen har to avdelinger med tilsammen ca. 32 barn i alderen ett til seks år. Barnehagen har store friarealer i nærmiljøet og legger vekt på uteaktiviteter.

Personallån og privat forsikring

BKK yter personallån til kjøp eller påkostning av bolig, og til kjøp av privatbil.

BKK har tegnet reiseforsikring for alle ansatte på tjenestereiser. Denne forsikringen kan på frivillig basis utvides til å gjelde ferie- og fritidsreiser for hele familien.