Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Utsettes du for et strømbrudd som varer i mer enn 12 timer kan du kreve kompensasjon fra oss. Størrelsen på kompensasjonen avhenger av hvor lenge du har vært uten strøm.

Dette er en ordning som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innført og hensikten med ordningen er å forsterke nettselskapets motivasjon for å forhindre strømbrudd.

Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.

Satsene for utbetalinger er:

 1. kr 600 for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
 2. kr 1 400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
 3. kr 2 700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
 4. Ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1 300,- for hver påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.
 5. Når søknad er ferdigbehandlet, vil innvilget kompensasjon komme til fratrekk på neste faktura.

Det er viktig å merke seg at kravet må fremmes snarest mulig og innen 3 måneder etter at du har fått strømmen tilbake. Dersom du har flere anlegg hos samme nettselskap, får du i følge retningslinjene fra NVE bare kompensasjon for ett av anleggene. For fritidsboliger kan det ikke kreves mer i kompensasjon enn det som er forventet årlig nettleie.

Dette er en ordning som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innført og hensikten med ordningen er å forsterke nettselskapets motivasjon for å forhindre strømbrudd. Mer detaljerte beskrivelse av regelverket kan leses i NVEs veileder om ordningen.

Send inn krav

For å sende inn krav må du først logge inn. Har du opprettet eget brukernavn og passord benytter du dette som pålogging. Hvis ikke skal du benytte ditt folkeregistrerte navn som brukernavn og kundenummer som passord.

 1. 1
  Kundenummeret finner du på fakturaen, eller e-post om måleravlesning.
 2. 2
  Problemer? Bruk "Få tilsendt påloggingsinformasjon" for å få det på sms.
 3. 3
  Bedriftskunder må benytte valget "Bedriftskunde" under innloggingsfeltene.
 4. 4
  Fortsatt problemer? Kontakt kundeservice.

Logg inn

Jeg vil logge inn på:*