Flytting

Når skal jeg melde flytting?

Flytting kan meldes oss den dagen du flytter ut eller påfølgende dager. Det er ikke mulig å melde flytting frem i tid for privatpersoner da vi trenger avlesning av måleren på flyttedato.

Bedriftskunder har 14 dager oppsigelsestid og egne vilkår gjelder for bedrifter.

Hvordan melder jeg flytting?

Du kan melde flytting ved å benytte Flytteskjema eller ved å ringe oss på 55 12 70 00.

Hvorfor må jeg lese av strømmåleren når jeg skal flytte?

Avlesningen danner grunnlaget for sluttfaktura til tidligere kunde og starten på kundeforholdet til innflytter. Konsekvensen av manglende avlesning er at flytting ikke kan gjennomføres og utflytter hefter for forbruk frem til avlesning er mottatt.

Kan jeg melde flytting, selv om jeg ikke vet hvem som skal overta ansvaret for anlegget?

Ja, dersom du har leid bolig og skal flytte ut trenger vi navn og telefonnummer til huseier. BKK kontakter da huseier og får nødvendig informasjon om anlegget.

Jeg ønsker å stenge måleren for en periode. Koster det noe å få åpnet den igjen?

For å stenge og åpne ett anlegg innen ett år i samme navn koster det kr 2000,- Dette gjelder for alle anlegg.

Faktura

Hvordan kan jeg utsette betalingen?

Har du felles faktura for strøm og nettleie fra din kraftleverandør? Les mer her først. Hvis ikke logg deg på Min side og velg fakturaen som du ønsker å utsette.

Du kan utsette forfall på faktura dersom du ikke har noen forfalte faktura fra tidligere. Hvis du ønsker kan du dele opp innbetalingen i flere omganger, du benytter da samme kontonummer og KID som på originalfakturaen. Hele beløpet må være dekket inn før forfall. Vi gjør oppmerksom på at du vil bli belastet for 8,75% rente på det utsatte beløpet. Rentene vil komme med på din neste faktura.

Hvordan endrer jeg forfallsdato permanent?

Det er dessverre ikke mulig å endre forfallsdato permanent.

Hvilke måter kan jeg motta og betale fakturaen på?

Har du felles faktura for strøm og nettleie fra din kraftleverandør? Les mer her først. Hvis ikke tilbyr BKK avtalegiro, eFaktura og epostfaktura for nettleie. Logg deg på Min Side for å få hjelp med å bestille disse tjenestene. Dersom man har eFaktura eller epostfaktura kan man også velge å motta faktura månedlig.

Hvor mange fakturaer får jeg i året?

Nettleie:
Har du felles faktura for strøm og nettleie fra din kraftleverandør? Les mer her først. Hvis ikke vil antall faktura vi sender deg være avhengig av ditt strømforbruk. Har du et forbruk på over 4000 kWh får du faktura annenhver måned. Har du et forbruk under 4000 kWh får du faktura tre ganger i året. Dersom du har automatisk avlest måler vil du få tilsendt faktura hver måned.

Energitjenester:
Fakturahyppighet er avtalt med det enkelte borettslaget/sameiet. Månedlig eller annenhver måned er det vanlige her.

Måleravlesning

Hvordan kan jeg registrere måleravlesning?

Du kan svare på tilsendt SMS, benytte automatisk avlesning på tlf 800 33 380 eller benytte bkk.no både innlogget og uten å logge inn.

Det er også mulig å melde avlesning til kundesenteret via chat eller på telefon 55 12 70 00. Merk: I avlesningsperioden er det stor pågang til kundesenteret og noe ventetid må påregnes.

Hvordan melder jeg inn målerstand på SMS?

Registrer mobiltelefonnummeret ditt på Min Side. Neste gang vil du få en SMS av oss som du kan besvare med din målerstand. NB! Du må kun svare med din målerstand (tall). Ingen andre tegn eller tekst må benyttes.

Jeg har meldt inn feil målerstand, kan jeg endre den?

Logg deg på Min Side og legg inn ny målerstand under Produkter og Nettleie. Har du flere anlegg må du velge det rette. Du kan også sende nytt svar på tilsendt SMS med korrekt målerstand.

Jeg får feil når jeg registrerer målerstand på SMS.

Noen ganger oppstår det feil, for eksempel dersom du:

  • Skriver feil målerstand.
  • Har hatt et forbruk i siste periode som avviker fra det vanlige. Dette kan forekomme hvis boligen har vært fraflyttet eller at målerstanden er stipulert på grunn av manglende innlevering av målerstand.
  • Skriver bokstaven O i stedet for tallet 0.
  • Skriver inn tall som står etter kommaet på måleren. Dette skal ikke være med.

Hva er min målepunkt-ID?

Husk at målepunkt-ID og målernummer ikke er det samme.
For å informere oss om målerstanden din må du ha din målepunkt-ID. Dette er en kode på åtte siffer som identifiserer akkurat ditt anlegg og som knytter deg som kunde til anlegget. Din målepunkt-ID finner du på fakturaen eller ved henvendelse til oss.

Husk at det enkelte anlegg har en unik målepunkt-ID. Hvis du har flere anlegg (f.eks. hjem, hytte, naust) har hvert anlegg sin unike målepunkt-ID. Denne er uavhengig av om anlegget skifter eier eller får ny strømmåler.

Målernummeret er serienummeret til den enkelte måler, og er det nummeret som står på strømmåleren din. Får du ny måler, endrer målernummeret seg.

Hvilke tall på måleren skal leses av?

Antall siffer i målerstanden kan variere etter hvilken type måler du har. Leverer du avlesning på SMS skal du ikke ta med eventuelle nuller i begynnelsen. Leverer du avlesning på e-post eller telefon skal du derimot registrere alle sifrene, inkludert nuller i begynnelsen, men unntatt siffer som er plassert etter komma, er skrevet i rødt felt på slutten eller er skrevet med rødt.

Når får jeg ny strømmåler?

Du kan lese mer om de nye automatiske strømmålerene her

Når skal jeg lese av strømmåleren?

Det er seks avlesningsdatoer i året, og tilhørende faktura kommer om lag to uker etter disse. Du bør lese av måleren din så tett opp mot avledningsdatoene som mulig.

Kunder med et forbruk over 4 000 kWh per år vil få en påminnelse om å lese av strømmåleren seks ganger i året: 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november.

Kunder med et forbruk under 4 000 kWh per år vil få en påminnelse om å lese av strømmåleren tre ganger i året: 1. januar, 1. mai og 1. september. Gjelder dette for eksempel forbruket i en hytte som ikke besøkes så ofte, kan du lese av måleren og registrere målerstanden så ofte du ønsker utenom disse datoene, men avregningen baseres på faktisk eller stipulert målerstand på nevnte datoer. Stenger du fritidsboligen din for vinteren og ikke har anledning til å lese av måleren ved årsskiftet, kan det være lurt å sende inn målerstanden du leste av da du stengte anlegget på nytt den 1. januar, slik at du unngår at vi automatisk stipulerer et forventet forbruk for en periode hvor det ikke har vært noe forbruk.

Kundeopplysninger og Min side

Jeg vil oppdatere noen av opplysningene dere har om meg

Logg deg på Min Side og endre opplysningene der. NB! Navnet ditt må stemme med registrerte opplysninger i folkeregisteret.

Hvilke opplysninger behandler vi?

BKK behandler personopplysninger blant annet i forbindelse med personaladministrasjon (CV-er, forespørsler, rekrutteringsprosesser, m.m), for å oppfylle kundeavtaler (nettleieavtaler, kundedialog, grunneieravtaler, m.m.) og i markedsføring og tjenestesalg (tilbud, samtykke m.m.).
I noen tilfeller trenger vi opplysninger som for eksempel navn, kontaktopplysninger og adresse. Personlige opplysninger brukes bare av oss selv til å svare på din direkte forespørsel, utføre en ordre eller gi deg tilgang til f.eks. Min side. Når vi ber om denne type opplysninger, vil vi prøve å fortelle deg hva vi skal bruke dem til.

Hvilke rettigheter har jeg?

BKKs behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Du har blant annet rett til innsyn. Det betyr at du har krav på å få vite hvilke personopplysninger BKK har lagret om deg.

Pålogging til Min side

Hvorfor klarer jeg ikke å logge meg på med kundenavn og kundenummer?

Du må skrive inn navnet ditt nøyaktig slik som det står på siste faktura fra oss. Har du fortsatt problemer, kontakt Kundeservice

Jeg er kunde hos BKK Energitjenester AS og får ikke logget inn?

BKK Energitjenester AS har egne kundesider. Du finner dem her

Strøm- og fiberbrudd

Hvem skal jeg gi beskjed til om at jeg ikke har strøm?

I de fleste tilfeller så har vi allerede registrert at du har mistet strømmen. Sjekk på siden vår med oversikt over strøm- og fiberbrudd. Hvis du ikke finner ditt område på listen, ring oss på 55 12 70 00.

Kan jeg kreve kompensasjon ved strømbrudd?

Ja, hvis strømbruddet er av en viss varighet. Kompensasjon gis etter 12 timer sammenhengende strømbrudd. Les mer her.

Andre spørsmål?

Energitjenester

Jeg har spørsmål knyttet til mitt kundeforhold med BKK Energitjenester.

Du finner generell informasjon her. Informasjon om eget kundeforhold finner du på Min Side Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål, ta gjerne kontakt med kundeservice på tlf 55 12 70 00 eller via chat.

Kontakt oss