Ved arbeid nær våre anlegg

BKK bygger, eier og drifter infrastruktur - våre kabler, linjer og rør fører med seg strøm, kommunikasjon og varmt vann. Skader på våre anlegg kan medføre fare for liv og helse. 

 

Strømnettet
Les mer her

Fjernvarmenettet
Fjernvarmeanlegg fører varmt vann til oppvarming av industri og boliger. Disse varmerørene ligger under trykk. Avdekking kan medføre skade på rør. Det kan også medføre klemskader og skader på materiell og utstyr dersom rørene ikke blir riktig avdekket. Avdekking av rør skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKK.

Fibernettet
Skade på BKKs fibernett kan medføre store ulemper for våre kunder, og brudd i telefon- og datatrafikken. I fiberoptiske kabler er det laserlys, og det kan skade synet. Avdekking av kabler skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKK.