Produksjon av termisk energi og kjøling

BKKs Lokale Energiløsninger er kortreiste systemer for produksjon av termisk energi og kjøling. Det varme vannet brukes både til tappevann og i vannbårne oppvarmingssystemer.

BKK er teknologinøytrale i valg av løsninger og energibærere for de lokale energiløsningene. Vi ser på samspill mellom ulike teknologier – og har bred kompetanse både innen bruk av bioenergi (eksempelvis trepellets og flis), solenergi (solceller og –fangere), store varmepumpeanlegg og olje/gass.

Vi tilbyr å bygge/drifte og finansiere energiløsningen slik at kunden får levert ferdig energi i kWh. Vårt mål er å gjøre det lett for kunden å kjøpe rimeligst mulig energi fra gode, lokale løsninger. I rehabiliteringsmarkedet har vi særlig fokus på borettslag. Vi overtar nåværende eldre løsninger (bl.a. oljefyrer), kartlegger prestasjoner i nåværende anlegg og sjekker om behov i tilgrensende bygg kan utløse et større volum som kan fases inn i en ny, miljørett nærvarmeløsning for området.

For eiendomsutviklere, nybygg og industrisegmentet bidrar vi med energikunnskap og behovskartlegging for å hjelpe med å velge og sette sammen egnede energiløsninger. Målet er å få på plass smarte energiløsninger som innfrir kundens energibehov og er kostnadseffektive og sikre i drift.