Lokal produksjon av solstrøm og vannbåren energi

BKK eier og drifter flere lokale energiløsninger der vi produserer strøm fra solcellepanel og varmt vann til tappevann og oppvarming.

BKK er teknologinøytrale i valg av løsninger og energibærere for de lokale energiløsningene. Vi ser på samspill mellom ulike teknologier – og har bred kompetanse innen bruk av solceller, bioenergi (eksempelvis trepellets og flis), store varmepumpeanlegg, elkjeler og olje/gass.

I samarbeid med kundene bygger/eier/drifter og finansierer BKK lokale energiløsninger som leverer ferdig energi. Energileveransene er enten strøm fra solcelleanlegg eller varmt vann fra varmesentraler. Vårt mål er å gjøre det lett for kunden å velge kortreist energi. I rehabiliteringsmarkedet har vi særlig fokus på borettslag. Vi overtar nåværende eldre løsninger (bl.a. oljefyrer), kartlegger prestasjoner i nåværende anlegg og sjekker om behov i tilgrensende bygg evt. kan utløse et større volum som kan fases inn i en ny, miljørett nærvarmeløsning for området.

For eiendomsutviklere, nybygg og næring bidrar vi med energikunnskap og behovskartlegging for å hjelpe med å velge og sette sammen egnede energiløsninger. Målet er å få på plass gode løsninger som passer kundens energibehov og er kostnadseffektive og sikre i sine leveranser.