Kjøpekraft Vest

Er et innkjøpssamarbeid bestående av 8 energiverk på Vestlandet.

 

 

Styret i Kjøpekraft Vest

Leder: Christian Moe, BKK AS

Nestleder: Stig Roar Hovland, Sognekraft AS

Styremedlem: Oddvar Mardal, Sogn og Fjordane Energi AS

Styremedlem: Andreas Nyhagen Hole, Sunnfjord Energi AS

Styremedlem: Kåre Bjelland, Haugaland Kraft AS

Styremedlem: Jens Skår, BKK Nett AS

Koordinator: Linda Karin Furdal, BKK AS

Selskapene i Kjøpekraft Vest

BKK
Telefon: 55 12 70 00
Internett: www.bkk.no
Kontaktperson:  Christian Moe
E-post: christian.moe@bkk.no
Mobil: 993 39 641

Kontaktperson: Jens Skår
E-post: jens.skar@bkk.no
Mobil:  415 50 196

Koordinator: Linda Karin Furdal
E-post: linda.furdal@bkk.no
Telefon: 55 12 74 30

Luster Energiverk
Telefon: 57 68 29 00
Internett: www.lusterenergiverk.no
Kontaktperson: Anders Molland
E-post: anders.molland@lusterenergiverk.no
Telefon: 57 68 29 08
Mobil: 916 01 175

 

Fusa kraftlag
Telefon: 56 58 00 20
Internett: www.fusa-kraftlag.no
Kontaktperson: Rolf Oen
E-post: rolf.oen@fusa-kraftlag.no
Telefon: 56 58 00 28
Mobil: 977  11 734


Sogn og Fjordane Energi AS
Telefon: 57 88 47 00
Internett: www.sfe.no
Kontaktperson: Oddvar Mardal
E-post: oddvar.mardal@sfe.no
Telefon: 57 88 47 52
Mobil: 970 66 051

 

Sognekraft
Telefon: 57 69 86 00
Internett: www.sognekraft.no
Kontaktperson: Stian Frøiland
E-post: stian.froiland@sognekraft.no
Mobil: 459 70 616

Kontaktperson: Stig Roar Hovland
E-post: stig.roar.hovland@sognekraft.no
Telefon: 57 69 86 36
Mobil: 958 04 983

 

Sunnfjord Energi
Telefon: 57 72 23 00
Internett: www.sunnfjordenergi.no
Kontaktperson: Silje Skaar Sunde
E-post: Silje.skaar.sunde@sunnfjordenergi.no
Telefon:  
Mobil: 952 53 903

 

Haugaland Kraft AS
Telefon: 05270
nternett: www.haugaland-kraft.no
kontaktperson: Kåre Bjelland
E-post: kaare.bjelland@haugaland-kraft.no
Telefon: 52 70 72 70
Mobil: 982 37 270


Årdal Energi
Telefon: 57 64 86 00
Internett: www.ardal-energi.no
Kontaktperson: Jørgen Luggenes
E-post: jtl@ardal-energi.no
Telefon: 57 64 86 00
Mobil: 917 96 725