Graving og arbeid nær strømnettet

Ta kontakt med Geomatikk på www.gravemelding.no før du begynner å grave, bonitere eller utføre andre aktiviteter under bakken, i trapper og murer. Hos dem vil du få gratis kart og påvisning for hvor du kan grave.

Husk at det er graveentreprenør som har ansvar for å be om gravemelding, ikke byggherre.

Ta også kontakt med Geomatikk for informasjon dersom du skal utføre arbeid nær ved/under BKK Nett sine strømledninger.

Hva trenger du hjelp til?*

BKK Nett vil fortsatt behandle prosjekteringsmeldinger

Prosjekteringsmeldinger vil fortsatt bli utført internt i BKK Nett. Prosjekteringsmeldinger brukes i forbindelse med planlegging av framtidige prosjekter/anlegg. Disse vil bli behandlet fortløpende.

Melding sendes til e-post prosjekteringsmelding@bkk.no

Geomatikk har overtatt gravemeldingstjenesten fra 1. november

Geomatikk AS er en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising i Norge, og har overtatt alt av gravemeldinger og påvisningsoppdrag for våre kunder.

Her finner du informasjon om bestilling av gravemelding og åpningstider for gravemeldingstjenesten hos Geomatikk.

Her finner du informasjon om arbeid nær nettanlegg.

 

Gratis kurs for entreprenører: "Arbeide trygt med anleggsmaskiner nær ved BKK Nett sitt strømnett"

Trefelling

De fleste strømbrudd skyldes trær som velter over ledningen eller greiner som "gnager" ledningen i stykker. For å redusere faren for feil i strømnettet rydder vi hvert år ca. 2 000 kilometer skog i vårt nettområde.

Vi rydder skog i en fem års syklus og fjerne så mye skog at den har tilstrekkelig avstand til linjene i disse fem årene. Det er ulike krav til avstander for høy- og lavspenningslinjer.

For installatører og byggansvarlige

  For tele- og fiberaktører

  Fra 2009 ble Telenor sitt monopol for lavspenningsstolpers svakstrømsone opphevet, og det ble mulig for andre tele- og fiberaktører å søke om fellesføring.

  Nettselskapene, det vil si BKK Nett i vårt område, overtok samtidig ansvaret for hele stolpen. Dersom du er tele- eller fiberaktør, må du først opprette en fellesføringsavtale med BKK Nett, før du kan søke om fellesføring på angitte stolper.

   

   

   

  Husk at:

  1. Det er ikke tillatt å feste private ledninger, kabler eller annet utstyr i BKKs stolper.
  2. Ønsker du å inngå avtale om fellesføring i grøft, ta kontakt med oss på telefon 55 12 70 00