Gratis kurs for entreprenører: "Arbeide trygt med anleggsmaskiner nær ved BKK Nett sitt strømnett"

Skal du grave i bakken eller jobbe nær BKKs anlegg?

Ta kontakt med oss før du begynner å grave, bonitere eller utføre andre aktiviteter under bakken, i trapper og murer. Hos oss vil du få gratis kart og påvisning for hvor du kan grave. Husk at det er graveentreprenør som har ansvar for å be om gravemelding, ikke byggherre.

 • Hos oss får du gratis oppdaterte kart med opplysninger om våre høyspentlinjer, strøm- og fiberkabler og fjernvarmerør.
 • Skal du grave, sprenge eller benyttes kraner, betongpumpebiler, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal BKK alltid kontaktes på forhånd for å anvise nødvendige sikringstiltak.
 • Det er viktig å involvere oss på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan planlegge befaringer. Større omlegginger kan ta tid å utføre.

Gravemeldingstjenesten i BKK Nett

 1. Ekspedisjonen (Kokstadvegen 37) er betjent mand. - fred. kl. 08.00 - 14.00
 2. Gravemeldingstelefonen, 995 98 2 17 er betjent mand. - fred. kl. 08.00 - 14.30
 3. Kabelpåvisningstelefonen, 900 10 211 er betjent mand. - fred. kl. 08.00 - 15.00
 4. E-post: gravemelding@bkk.no

Trefelling

De fleste strømbrudd skyldes trær som velter over ledningen eller greiner som "gnager" ledningen i stykker. For å redusere faren for feil i strømnettet rydder vi hvert år ca. 2 000 kilometer skog i vårt nettområde.

Vi rydder skog i en fem års syklus og fjerne så mye skog at den har tilstrekkelig avstand til linjene i disse fem årene. Det er ulike krav til avstander for høy- og lavspenningslinjer.

For installatører og byggansvarlige

  For tele- og fiberaktører

  Fra 2009 ble Telenor sitt monopol for lavspenningsstolpers svakstrømsone opphevet, og det ble mulig for andre tele- og fiberaktører å søke om fellesføring.

  Nettselskapene, det vil si BKK Nett i vårt område, overtok samtidig ansvaret for hele stolpen. Dersom du er tele- eller fiberaktør, må du først opprette en fellesføringsavtale med BKK Nett, før du kan søke om fellesføring på angitte stolper.

   

   

   

  Husk at:

  1. Det er ikke tillatt å feste private ledninger, kabler eller annet utstyr i BKKs stolper.
  2. Ønsker du å inngå avtale om fellesføring i grøft, ta kontakt med oss på telefon 55 12 70 00