Med 200 000 nettkunder og et strømnett på 16 500 kilometer er vi en av Norges største distributører av elektrisk energi.

For å sikre en stabil strømforsyning driver vi kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger og anlegg. Vi bygger et fremtidsrettet strømnett i takt med samfunnsutviklingen på Vestlandet.

Prosjekter

Modalen - Mongstad
Ein ny 420 kV kraftleidning frå Steinsland i Modalen via Matre til Mongstad vil bidra til å tryggja kraftforsyninga i regionen. Kraftleidningen er planlagd i drift innen 2019. Les mer

 Breivik - Litlesotra
Vi bygger om dagens luftledning, og legger den i tunnel, fester den på undersiden av ny Sotrabru, og fører den videre i tunnel til Litlesotra transformatorstasjon. Les mer

Ulven transformatorstasjon
BKK Nett har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Olje- og energidirektoratet (OED) har stadfestet NVEs vedtak om bygging av ny transformatorstasjon med nettilknytning på Ulven i Os. Les mer