Med 221 000 nettkunder og et strømnett på 16 500 kilometer er vi en av Norges største distributører av elektrisk energi.

For å sikre en stabil strømforsyning driver vi kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger og anlegg. Vi bygger et fremtidsrettet strømnett i takt med samfunnsutviklingen på Vestlandet.

Prosjekter

E39 Svegatjørn – Rådal
Statens Vegvesen bygger ny hovedvei mellom Bergen og Os kommune. BKK Nett legger ny strømforsyning i det omfattende veiprosjektet E39 fra Rådal til Svegatjørn.  Les mer

Langedalen digitale koblingsstasjon
ABB og BKK Nett samarbeider om å bygge en heldigitalisert koblingsstasjon i Langedalen i Bergen.  Digital kommunikasjonsteknologi helt ut i selve koblingsanlegget kan redusere kostnader, øke funksjonalitet og driftssikkerhet.  Langedalen digitale koblingsstasjon bygges for å forsyne Bane NORs nye omformerstasjon i samme område.  Les mer

Liland transformatorstasjon
BKK Nett har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om bygging av ny transformatorstasjon med nettilknytning på Liland i Ytrebygda bydel i Bergen kommune. Transformatorstasjon vil bygges i nærheten av Lønningsflaten industriområdet. Les mer

Modalen - Mongstad
Ein ny 420 kV kraftleidning frå Steinsland i Modalen via Matre til Mongstad vil bidra til å tryggja kraftforsyninga i regionen. Kraftleidningen er planlagd i drift innen 2019. Les mer

Omlegging av nettanlegg for bygging av Bybanen til Fyllingsdalen
Bygging av ny trasé for Bybanen til Fyllingsdalen er i gang, og BKK Nett arbeider med å flytte og tilrette legge strømkabler og nettanlegg i området Fløenbakken i Bergen. Les mer

Sotrasambandet: Breivik - Litlesotra
Vi bygger om dagens luftledning, og legger den i tunnel, fester den på undersiden av ny Sotrabru, og fører den videre i tunnel til Litlesotra transformatorstasjon. Les mer

Ulven transformatorstasjon
BKK Nett har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Olje- og energidirektoratet (OED) har stadfestet NVEs vedtak om bygging av ny transformatorstasjon med nettilknytning på Ulven i Os. Les mer