Vi tilrettelegger for bygging av Bybanen til Fyllingsdalen

Reguleringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen ble vedtatt i bystyret 21. juni 2017. Den 10,8 kilometer lange traseen vil gå fra området ved Bystasjonen til Spelhaugen i Fyllingsdalen.  Dette får konsekvenser for våre nettanlegg.

I forbindelse med utbygging av Bybanen, vil vi legge om strømnettet i området Fløenbakken fra nr. 37 til 84.

Arbeidet starter 5. februar og vil pågå frem til 1. mai, 2019. Graveområdet vil bli skiltet. Beboere i området er varslet på SMS og e-post.

Se kart for omlegging av strømkabler i Fløenbakken (pdf)

Bybane-traseen krysser også området rundt Kristianborg der BKK Nett har en omfattende infrastruktur av  strømkabler og nettanlegg.  I 2018 arbeidet vi med å flytte våre nettanlegg. Samtidig bygget vi et mer robust strømnett som både forsyner Bybanen sine installasjoner, men også fremtidige behov  for strøm i  området.

Se kart over områder for omlegging av strømnettet (pdf)

Se animasjonsfilm av Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen (kilde: bergensprogrammet.no)

Mer informasjon om Bybanen til Fyllingsdalen finner du her.

 

Omlegging av strømnettet vil pågå i Fløenbakken frem til mai 2019.
Strømkabler i området Kristianborg ble i 2018 flyttet for å gi plass til Bybanen mot Fyllingsdalen.
BKK Nett har lagt om strømkabler i området Kristianborg.