Langedalen koblingsstasjon

Som første nettselskap i Norgen bygger BKK Nett en heldigitalisert koblingsstasjon i samarbeid med ABB.  Langedalen digitale koblingsstasjon bygges i Arna i Bergen med tre 132 kilovolt (kV) bryterfelt, og skal forsyne Bane NORs nye omformerstasjon i samme område.

På stasjonstomten i Langedalen er det satt opp en kontrollromsbygning. I tillegg skal det bygges et utendørs høyspentanlegg.

Langedalen heldigitale koblingsstasjon skal gi kraft til et nytt dobbeltspor mellom Bergen og Arna i en ny tunnel gjennom Ulriken. Det vil muliggjøre økt trafikk og hastighet på strekningen, og dette skaper behov for økt elektrisk kraft.

Prosjektet støttes økonomisk av Norges forskningsråd gjennom Skattefunn-ordningen.

- Vi er stolte over å være første norske nettselskap som satser på denne teknologien.   En digital, fiberoptisk bussløsning øker sikkerheten ved at strømførende kabler ikke trekkes over lange avstander og inn i kontrollrommet. Løsningen reduserer også plassbehov for stasjonen og kabelbehov, og kan derfor bidra til reduserte investerings- og driftskostnader i fremtidige prosjekter. Digitaliseringen muliggjør også at vern- og kontrollanleggsmiljøet kan utføre diagnostikk og testing fra driftssentralen på Kokstad istedenfor å reise ut i felten, sier Svein Morten Strømsnes, fagansvarlig for vern og kontrollanlegg i BKK Nett.

Tradisjonelt koples relevern og instrumenter for måling av strøm, spenning og energi i apparatanlegg via individuelle kobberkabler med analog signaloverføring. For vern- og kontrollanlegg som står plassert innendørs kan disse kablene være flere hundre meter lange. Langedalen digitale koblingsstasjon utrustes isteden med en fiberoptisk prosessbuss som sender måle- og statussignaler samt kommandoer digitalt.

Etter planen skal Langedalen koblingsstasjon settes i drift 20. september 2018.