E39 Svegatjørn – Rådal

Statens Vegvesen bygger ny hovedvei mellom Bergen og Os kommune. BKK Nett legger ny strømforsyning i det omfattende veiprosjektet E39 fra Rådal til Svegatjørn. 

Kabelstrekk gjennom Skogafjelltunellen

Utbyggingen starter ved Svegatjørn i Os kommune, og fortsetter til Rådal i Bergen kommune. Prosjektet omfatter også ny fylkesveg fra krysset i Endelausmarka til Lyseklostervegen. Byggherre er Statens Vegvesen. 

Fakta om utbyggingen:

  • 16 250 meter ny E39
  • Kostnad: 6,5 mrd. kroner
  • Byggetid: 7 år

BKK Nett skal forsyne veiprosjektet med strøm, og det er planlagt å montere 15 nye nettstasjoner, der 10 av disse blir satt opp i tunnelanleggene.

Pr. april 2018 er det  strekt 50 tusen høyspenningskabler. I mai starter montering av nettstasjoner.

 Mer utfyllende informasjon om veiprosjektet, foto og film, finner du på Statens Vegvesen sine nettsider.

Kabelkanal i Endelausmarka