Vi bygger ny transformatorstasjon på Liland i Bergen kommune

BKK Nett bygger ny transformatorstasjon på Liland i Ytrebygda bydel i Bergen kommune, i nærheten av Lønningsflaten industriområde. 

Stasjonsbygningen vil stå ferdig i januar 2019

Ytrebygda er et område i sterk vekst. Mye utbygging har funnet sted i senere år, og vi forventer en videre sterk vekst i de kommende årene. Den nye transformatorstasjonen på Liland vil kunne forsyne forventet økning i forbruk både til boliger og industri. Stasjonen vil også bidra til å forbedre forsyningssikkerheten i området, og til Bergen Lufthavn Flesland.

Stasjonsbygningen vil stå ferdig i januar 2019, og da vil arbeidene med å installere de elektriske komponentene inne i stasjonen starte. Det vil også etableres en kabelgrøft fra Liland stasjon til Birkelundsskifte for å koble den nye stasjonen til BKK Netts eksisterende strømnett. Arbeidet med å etablere kabelgrøft vil starte i første del av 2019.

Fremdrift

Oppstart grunn- og betong  10. mars 2018
Idriftssettelse av stasjon Juli/august 2019