Strømbrudd?

Før du kontakter oss kan du undersøke om årsaken til strømbruddet ligger i ditt eget anlegg.

Hva du bør gjøre før du kontakter oss?

1. Har naboen strøm?
Er flere hus uten strøm, ligger feilen sannsynligvis hos BKK. Gjelder det et stort område, vet vi som regel om det. Har du hørt smell eller sett glimt eller røyk, er vi takknemlig om du ringer vår feilmeldingstelefon.

2. Har jordfeilbryteren slått seg ut?
Klarer du ikke å slå den på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Så skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil. Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og slå på ett og ett til du finner "synderen". Dette må frakobles.

3. Sjekk hovedsikringene!
Skift alle, enten du har to eller tre. Har du luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på loft.

Her kan du lese om, og finne tips til enkel feilsøking i ditt eget elektriske anlegg.

Ta kontakt - vi er i beredskap!

Strømbrudd kan ha mange årsaker: uvær, lynnedslag, teknisk feil eller graveuhell. Vi er på vakt døgnet rundt for å rette feil dersom uhellet er ute.

Lynnedslag i strømnettet er ofte årsak til feil og strømbrudd. Dessuten kan et lynnedslag skade elektronisk utstyr. For å unngå skader ved lynnedslag kan du få en elektriker til å installere overspenningsvern.

Hvis man ikke har overspenningsvern bør man trekke ut støpselet på elektrisk utstyr ved tordenvær for å unngå å ødelegge utstyret eller i verste fall, forhindre brann. Særlig elektrisk utstyr som TV, radio, PC og modem er utsatt.