Skal du flytte inn eller ut av bolig?

Det er viktig å lese av måleren og melde i fra til oss den dagen du flytter.

  Registrer flytting

  Hva er ditt behov?*

  Tips for å registrere flytting

  Hvis du selger en bolig trenger vi din nye fakturaadresse,  og informasjon om innflytter sitt navn, fødselsdato, mobilnummer og e-post.

  Flytter du ut fra en bolig du har leid trenger vi informasjon om den nye leietageren (navn, fødselsdato og mobil) eller informasjon om huseier (navn og mobil).

  Skal du kun registrere en innflytting trenger du målernummer eller målepunkt id på boligens nettanlegg. Denne informasjonen får du fra de som har bodd i boligen før, eller huseier.

  Huseier som registrerer flytting på vegne av inn og utflytter trenger navn, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse til innflytter, og utflytters navn og mobilnummer.