Regional Kraftsystemutredning 2016-2036

Regional kraftsystemutredning for BKK-området og indre Hardanger skal bidra til at strømnettet i regionen blir bygd og drevet så rasjonelt som mulig.

BKK-området og indre Hardanger omfatter området mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden, i tillegg til kommunene Jondal, Ullensvang og Eidfjord.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tildelt BKK rollen som utredningsansvarlig for dette området. I samarbeid med andre nettselskaper og anleggskonsesjonærer utarbeider vi hver annet år en rapport som beskriver utfordringer i nettet og fremtidige behov og planer.

Kraftsystemutredningen lages i to utgaver:

1. En hovedrapport som kan lastes ned her

2. En grunnlagsrapport som er unntatt offentlighet, beregnet på NVE og andre fagmiljøer.

I rapporten kan du lese om kraftforbruk og forsyningssikkerhet, fremtidige utfordringer i strømnettet og hvilke investeringer som er aktuelle i årene som kommer.