Vi byggjer kraftleidning frå Modalen til Mongstad

Kraftnettet på Vestlandet må styrkast for å handtera auka forbruk og produksjon. Ein ny 420 kV kraftleidning frå Steinsland i Modalen via Matre til Mongstad vil bidra til å tryggja kraftforsyninga i regionen.

Saman med den nye kraftleidningen Mongstad-Kollsnes som blei satt i drift ved utgangen av 2016, vil den nye leidningen frå Modalen til Mongstad sikra kraftforsyninga til innbyggjarar, næringsliv og industri i vår region.

  1. September 2010: BKK Nett søkjer konsesjon
  2. Juni 2015: Får konsesjon til utbygging
  3. Juni 2017: Godkjend Miljø-, transport- og anleggsplan
  4. 2. kvartal 2017: Oppstart anleggsarbeid
  5. I løpet av 2019: Kraftleidning planlagd i drift

Artiklar om prosjektet

Varsel om sprenging
19.02.2019:  I samband med bygging av ny 420 kilovolt kraftleidning frå Steinsland til Mongstad skal det trekkast ut liner til den nye leidningen. Når leidningane skal skøytas saman og vert festa til mastene vert det nytta såkalla eksplosjonsarmatur. Dette fører med seg relativt kraftige smell, avhengig av avstand til arbeidet. Les mer.

Se video fra bygging av kraftlinjen pr. november 2018.

Ingen mistanke om at slam i Matreselva var forurenset
02.11.2018: Vannet som rant fra en byggegrop ned i Matreselva inneholdt slam, men ingenting tyder på at innholdet var forurenset. Les mer

Utslipp av slam i Matreselva
30.10.2018: Da en byggegrop skulle pumpes tom for vann, ble vannet ved en feil ledet ut i Matreselva. Vannet inneholdt slam, og kunne sees som et grått belegg i elva tirsdag formiddag. Les mer

Varsel om sprenging
01.08.2018: I august vil det pågå skjøting og strekking av leidningar frå Steinsland til Langevatn. Dette arbeidet fører med seg kraftige smell i området. Les meir

Oversikt over anleggsarbeid langs traseen
11.06.2018: Det pågår arbeid langs hele traseen fra Steinsland i Modalen frem til Mongstad i Lindås. Både langs lufttraseen, i stasjonsområdene og i landtakene for sjøkabelen.  Les mer

Høy aktivitet langs traseen
30.04.2018: Måneder med snø og streng kulde har gitt begrensninger ute i felten, men nå er våren i anmarsj og dermed øker tempoet i arbeidet med å bygge kraftledningen fra Modalen til Mongstad. Les mer

De første kraftmastene er montert i Stølsheimen
03.11.2017: På snødekte fjellparti i Stølsheimen står nå de første kraftmastene ferdig montert. 34 arbeidere jobber i fjellet med å klargjøre fundamenter og montere master før vinteren setter inn for fullt. Les mer

 Tung is krever ekstra tiltak i Stølsheimen
Arbeidet med å bygge ny kraftledning fra Modalen til Mongstad pågår for fullt i Stølsheimen. Beregninger viser at isen som legger seg på linene vinterstid, er beregnet å være så tung at for første gang bygger BKK Nett jordlinen på en egen stolperekke langs kraftledningen. Les mer

Kjøper verdens dypeste sjøkabel
06.10.2017: BKK Nett har inngått kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens dypeste 420 kV PEX sjøkabel. Den nær åtte kilometer lange PEX-sjøkabelen vil krysse Fensfjorden i Hordaland, og blir en sentral del av den nye kraftledningen som skal bygges fra Mongstad til Modalen. Sjøkabelen vil på det dypeste ligge på 526 meter. Les mer

Lager egen Miljø-, transport og anleggsplan for kraftledningen
16.02.2017: BKK har utarbeidet en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) etter krav fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Planen skal beskrive ytre begrensinger av inngrepsområde og fysiske konsekvensar av
anleggsarbeida. Les mer

Bygger 420 kV kraftledning videre til Modalen
25.08.2016: Detaljplanlegging av kraftledningen fra Modalen til Mongstad er i gang. Målet er å sette hele anlegget i drift i løpet av 2019. Les mer

Oppstart av arkeologiske registreringar
01.07.2016: Det skal utførast ei arkeologisk registrering langs traseen for den nye kraftleidningen. Les mer

Sluttbefaring av traséalternativene
28.05.02014: Olje- og energidepartementet gjennomførte sluttbefaring av traséalternativa. Les mer

Første steg mot endeleg løyve
30.09.2013: NVE har i dag gjeve si innstilling til vedtak om konsesjon for bygging av ny 420 kV kraftleidning. Les mer

Søker om nye traséer og kabling
06. 12.2012 sendte vi ny tilleggssøknad om blant annet nye alternativer for trasé. Høringsfristen er 8. februar 2013. Les mer

Vedtak om trasevalg for Mongstad - Modalen før nyttår
28.08.2012: Under NVEs sluttbefaring for 300(420) kV Modalen-Mongstad fikk både NVE og BKK gode innspill til de ulike traseene. - Vi forventer tilleggssøknader fra BKK etter denne turen, men har som mål å legge frem vår innstilling til trasé før nyttår, sa vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Les mer

Vil utgreia spenn nord for Steinslandsvatnet
07.07.2011: BKK ser på alternativ for å unngå å kryssa Steinslandsvatnet i Modalen med den planlagde kraftleidningen Modalen-Mongstad. Les mer