Hjelp til strømproblemer i boligen din

Det kan være mange grunner til at du har problemer med strøm i din bolig. Her kan du lese om, og finne tips til enkel feilsøking i ditt eget elektriske anlegg. Hvis både din bolig og nabolaget er strømløst, ber vi deg sjekke feilmeldingssiden vår.

 

BKK har ansvar for strømforsyningen frem til din bolig, iflg NVE sin forskrift om Leveringskvalitet.  

I boligen har huseier ansvar for det elektriske anlegget. Husk at  alt arbeid i det elektriske anlegget må utføres av en autorisert elektriker, men du kan feilsøke ved å sjekke  om din nabo har strøm, sjekke  dine sikringer og koble fra elektriske apparater.  Se fremgangsmåte under.

Vanlige problemer

Dersom sikringen eller jordfeilbryteren kobler seg ut automatisk:

 • Det kan være overbelastning i det elektriske anlegget fordi et eller flere elektriske apparater bruker mye strøm.
 • Ett eller flere elektriske apparater er ødelagte. Da vil sikringene eller jordfeilbryteren koble seg ut. 

Dersom sikringer eller stikkontakter/støpsler er unormalt varme:

 • Det kan være overbelastning i det elektriske anlegget fordi et eller flere elektriske apparater bruker mye strøm.
 • Det kan være dårlig kontakt i ledninger og koblinger.

Dersom det blinker i lyset:

 • • Det kan være dårlig kontakt i ledninger og koblinger, eventuelt har du eller naboene et apparat som bruker mye strøm når det starter.
 • Det kan være feil i strømnettet til BKK.

Dersom lysstyrken varierer i  din bolig:

 • Du eller naboene har apparater som bruker mye strøm. Dette kan påvirke spenningen i din bolig.
 • Strømledningene til BKK eller i boligen kan være underdimensjonert i forhold til forbruket, og bør forsterkes.

Strømkrevende apparater
Noen elektriske apparater bruker mye strøm og dette kan påvirke strømkvaliteten i din bolig. For eksempel induksjonskomfyr, varmtvannstank, ovner, varmekabler og lading av el-bil.

1: Nabotesten

Er feilen i ditt eget elektriske anlegg eller i BKKs strømnett?
Hvis dine naboer også har problemer med strøm, kan du se på feilsiden vår om vi har registrert feilen.

Hvis ingen andre boliger i nærheten har problemer med  strøm, ligger feilen mest sannsynlig i ditt eget elektriske anlegg.

2: Sikringstesten

Finn ut hvor i ditt elektriske anlegg du har en feil.

Feilsøk i ditt eget anlegg ved å koble ut alle sikringskursene. Koble inn hovedsikringen, koble deretter inn kursene - en etter en. Hvis feilen oppstår igjen når du har koblet inn en av kursene vet du hvor i boligen din feilen er. Se hvilket nummer som står på sikringen, og sammenlign med listen over sikringskurser som pleier stå på innsiden av sikringsskapet.

3: Støpseltesten

Kanskje det er feil på et elektrisk apparat?
Når du har funnet ut hvilken sikringskurs feilen er knyttet til, kan du fortsette med støpselstesten (NB: Stikkontakten er montert fast på veggen, og støpselet er det som du setter inn i stikkontakten).

Hvis det er en feil på et elektrisk apparat, kan du finne dette ut ved å koble ut sikringskursen med feil på, og dra ut alle støpslene på denne kursen. Deretter setter du inn et støpsel og kobler inn sikringen. Dette gjentar du helt til feilen oppstår igjen - da har du funnet det elektriske utstyret med feil på.

Ordforklaringer


SIKRINGER

Sikringer bruker vi for å sikre elektriske installasjoner mot overbelastning.  Hvis det oppstår en overbelastning vil sikringen koble seg automatisk ut. De fleste elektriske installasjoner i boliger består av:

 • Inntakssikringer: De er gjerne plassert på loftet eller i kjelleren. De kan også være plassert i en mast eller i et kabelskap utenfor boligen din. 
 • Hovedsikringer: Står i sikringsskapet. Kalles også overbelastningsvern.
 • Kurssikringer: I sikringsskapet er det kurssikringene som styrer strømmen til forskjellige deler av boligen. Kursoversikt pleier å stå på innsiden av døren.

JORDFEILBRYTER
Jordfeilbryter beskytter din bolig hvis det oppstår en strømlekkasje et eller annet sted. Da kobler jordfeilbryteren ut strømmen. Strømlekkasjer kan skje både i elektriske apparater, i ditt elektriske anlegg eller i BKKs strømnett.

Kobler jordfeilbryteren din ut når det ikke er jordfeil i boligen din, er jordfeilbryteren ikke tilpasset anlegget den skal beskytte. Kontakt nettselskapet, som må feilsøke i området for å lokalisere hvor jordfeilen er. Avhengig av hyppighet og varighet på jordfeilen kan det ta noe tid for nettselskapet å lokalisere feilen.
Les mer om jordfeil her

OVERSPENNINGSVERN 
Beskytter det elektriske anlegget mot høye elektriske spenninger som kan oppstå ved for eksempel lyn og torden.