Hjelp til strømproblemer i boligen din

Det kan være mange grunner til at du har problemer med strøm i din bolig. Her kan du lese om, og finne tips til enkel feilsøking i ditt eget elektriske anlegg. Hvis både din bolig og nabolaget er strømløst, ber vi deg sjekke feilmeldingssiden vår.

Det kan være mange grunner til at du har problemer med strøm i din bolig.

Sikringen slår ut
En sikring kan løse ut på grunn av kortslutning eller overbelastning.

Jordfeilbryteren slår ut
Jordfeilbryteren kan løse seg ut på grunn av kortslutning eller jordfeil.

Andre problem
Opplever du blinking i lyset eller andre utfordringer med strømtilførselen din?

 

Hvilket problem opplever du?*

BKK har ansvar for strømforsyningen frem til din bolig, iflg NVE sin forskrift om Leveringskvalitet.  

I boligen har huseier ansvar for det elektriske anlegget. Husk at  alt arbeid i det elektriske anlegget må utføres av en autorisert elektriker, men du kan feilsøke ved å sjekke  om din nabo har strøm, sjekke  dine sikringer og koble fra elektriske apparater.