Vi bygger ny transformatorstasjon på Ulven i Os kommune

BKK Nett har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Olje- og energidirektoratet (OED) har stadfestet NVEs vedtak om bygging av ny transformatorstasjon med nettilknytning på Ulven i Os.

Det arbeides med klargjøring for bygging av Ulven transformatorstasjon.

Transformatorstasjon er planlagt ca. 500 meter nord for Ulvenskiftet, i et sandtak på østsiden av E39.

Bygging av ny transformatorstasjon er et nødvendig tiltak som følge av forbruksvekst og forsyningssikkerhet i Os kommune. BKK Nett har søkt om tilknytning av transformatorstasjonen til nettet via ny 132kV luftledning, alternativt en kombinasjon av jordkabel og luftledning.

BKK Nett har i søknaden prioritert rent luftledningsalternativ fremfor kombinasjonsalternativet. Lengden på trasé blir ca. 1,3 km. Luftledning/kabel er planlagt i nærheten av eksisterende 22kV Tøsdalskoglinja. Som følge av de omsøkte tiltakene, kan det rives ca. 5,25 km 22kV ledningsnett.

Fremdrift  
Klargjøring for linje Mars 2018
Gunn- og betongarbeid ferdig mai 2018
Idriftsetting Vinter 2018/2019