Vi bygger ny transformatorstasjon på Ulven i Os kommune

BKK Nett har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Olje- og energidirektoratet (OED) har stadfestet NVEs vedtak om bygging av ny transformatorstasjon med nettilknytning på Ulven i Os.

Transformatorstasjon er planlagt ca. 500 meter nord for Ulvenskiftet, i et sandtak på østsiden av E39.

Bygging av ny transformatorstasjon er et nødvendig tiltak som følge av forbruksvekst og forsyningssikkerhet i Os kommune. BKK Nett har søkt om tilknytning av transformatorstasjonen til nettet via ny 132kV luftledning, alternativt en kombinasjon av jordkabel og luftledning.

BKK Nett har i søknaden prioritert rent luftledningsalternativ fremfor kombinasjonsalternativet. Lengden på trasé blir ca. 1,3 km. Luftledning/kabel er planlagt i nærheten av eksisterende 22kV Tøsdalskoglinja. Som følge av de omsøkte tiltakene, kan det rives ca. 5,25 km 22kV ledningsnett.

Søknaden vil bli sendt på høring av NVE. BKK Nett har planlagt byggestart i fjerde kvartal 2015.