Vi utvider Evanger transformatorstasjon

For å sikre kapasitet for potensiell småkraftutbygging, utbedre flaskehalser i strømnettet og fornye gamle anleggsdeler blir Evanger transformatorstasjon utvidet.

Om prosjektet

Som en del av sentralnettet på Vestlandet har Evanger transformatorstasjon en viktig funksjon i transport av kraft i regionen. Med tanke på fremtidig utvidelse og behovet for økt transformeringskapasitet, blir det satt inn en ny transformator mellom 300kV og 132kV som er omkoblingsbar til 420kV. For å få plass til en ekstra transformator, blir eksisterende tomt utvidet og en ny transformatorcelle bygget.

Grunn- og betongarbeidet startet 4. august 2014, og arbeidene med å bygge om den gamle Evanger stasjon har pågått kontinuerlig siden. Nye transformatorceller er støpt, innstrekkstativ og master er montert, et kontrollhus er på plass, nytt vern og kontrollanlegg kobles opp, strekking av signalkabler pågår, og den nye stasjonsbygningen står klar til å ta imot transformatoren T5. Den gamle transformatoren T4 som er en treviklingstransformator fra 1983 ble byttet ut i juni 2016. Den nye T5, som er omkoblingsbar til 420kV, vil sørge for økt transformeringskapasitet mellom 300kV og 132kV, og erstatteren for T4 vil øke kapasiteten mellom 132kV og 22kV.

300 tonn til fjells

Evanger transformatorstasjon ligger 210 meter over havet. Hit ble den over 300 tonn tunge transformatoren fraktet opp. For å få denne tungvekten opp den smale og svingete veien, måtte transformatoren fraktes i tre deler. Sammen med trailer og henger ble totalvekten på transporten hele 140 tonn per del. Den fra før enkle kommunale veien opp til Evanger-dalen er utvidet, forsterket og asfaltert på nytt.

Arbeidet er delt inn i to prosjekt der det ene omhandler kun vern og kontroll anlegget. Budsjettet er samlet sett på rundt 130 millioner kroner der alle faser er inkludert, og stasjonen er planlagt ferdigstilt i juni 2016.