Evanger transformatorstasjon

Som en del av sentralnettet på Vestlandet har Evanger transformatorstasjon en viktig funksjon i transport av kraft i regionen. For å sikre kapasitet for potensiell småkraftutbygging, utbedre flaskehalser i strømnettet og fornye gamle anleggsdeler er Evanger transformatorstasjon utvidet. Den nye transformatorstasjonen stod klar våren 2016.

300 tonn til fjells

(Publisert november 2015)
Evanger transformatorstasjon ligger 210 meter over havet. Hit ble den over 300 tonn tunge transformatoren fraktet opp. For å få denne tungvekten opp den smale og svingete veien, måtte transformatoren fraktes i tre deler. Sammen med trailer og henger ble totalvekten på transporten hele 140 tonn per del. Den fra før enkle kommunale veien opp til Evanger-dalen er utvidet, forsterket og asfaltert på nytt.

Arbeidet er delt inn i to prosjekt der det ene omhandler kun vern og kontroll anlegget. Budsjettet er samlet sett på rundt 130 millioner kroner der alle faser er inkludert, og stasjonen er planlagt ferdigstilt i juni 2016.