Å registrere målerstanden på SMS er raskt og enkelt!

Har vi mobiltelefonnummeret ditt, får du påminnelse på SMS ved avlesningstidspunktene.

Meldingen sendes fra et nummer som begynner på «05123» pluss en unik ID på 9 siffer (f.eks. 05123123456789). Dette unike nummeret knytter den enkelte måleravlesning til din måler og deg som kunde, og varierer derfor fra gang til gang. Er du kunde på flere anlegg vil du få en SMS fra et slikt unikt nummer for hvert enkelt anlegg.

For å sende inn målerstand svarer du ganske enkelt på meldingen ved å taste inn den avleste målerstanden. Du skal ikke skrive inn noe annet i meldingen.

Dersom du melder inn feil målerstand, kan du sende ny SMS med korrekt målerstand eller ved å endre målerstanden ved å logge deg på Din kundekonto. Dette kan endres frem til vi starter produksjonen av fakturaene.

Noen ganger oppstår det feil, for eksempel dersom du:

  • Skriver feil målerstand.
  • Har hatt et forbruk i siste periode som avviker fra det vanlige. Dette kan forekomme hvis boligen har vært fraflyttet eller at målerstanden er stipulert på grunn av manglende innlevering av målerstand.
  • Skriver bokstaven O i stedet for tallet 0.
  • Skriver inn tall som står etter kommaet på måleren. Dette skal ikke være med.

 

Hvilke tall på måleren skal leses av?

Pass på å få med deg de riktige tallene.

Antall siffer i målerstanden kan variere etter hvilken type måler du har. Leverer du avlesning på SMS skal du ikke ta med eventuelle nuller i begynnelsen. Leverer du avlesning på e-post eller telefon skal derimot registrere alle sifrene, inkludert nuller i begynnelsen, men unntatt siffer som er plassert etter komma, er skrevet i rødt felt på slutten eller er skrevet med rødt.

Når skal jeg lese av strømmåleren?

Det er seks avlesningsdatoer i året, og tilhørende faktura kommer om lag to uker etter disse.

Du bør lese av måleren din så tett opp mot avledningsdatoene som mulig.

Kunder med et forbruk over 4 000 kWh per år vil få en påminnelse om å lese av strømmåleren seks ganger i året: 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november.

Kunder med et forbruk under 4 000 kWh per år vil få en påminnelse om å lese av strømmåleren tre ganger i året: 1. januar, 1. mai og 1. september. Gjelder dette for eksempel forbruket i en hytte som ikke besøkes så ofte, kan du lese av måleren og registrere målerstanden så ofte du ønsker utenom disse datoene, men avregningen baseres på faktisk eller stipulert målerstand på nevnte datoer. Stenger du fritidsboligen din for vinteren og ikke har anledning til å lese av måleren ved årsskiftet, kan det være lurt å sende inn målerstanden du leste av da du stengte anlegget på nytt den 1. januar, slik at du unngår at vi automatisk stipulerer et forventet forbruk for en periode hvor det ikke har vært noe forbruk.

Hva er min målepunkt-ID?

Husk at målepunkt-ID og målernummer ikke er det samme.

For å informere oss om målerstanden din må du ha din målepunkt-ID. Dette er en kode på åtte siffer som identifiserer akkurat ditt anlegg og som knytter deg som kunde til anlegget. Din målepunkt-ID finner du på fakturaen eller ved henvendelse til oss.

Husk at det enkelte anlegg har en unik målepunkt-ID. Hvis du har flere anlegg (f.eks. hjem, hytte, naust) har hvert anlegg sin unike målepunkt-ID. Denne er uavhengig av om anlegget skifter eier eller får ny strømmåler.

Målernummeret er serienummeret til den enkelte måler, og er det nummeret som står på strømmåleren din. Får du ny måler, endrer målernummeret seg.