Dine rettigheter og plikter

Dine rettigheter og plikter for tilknytning til strømnettet er fastsatt i avtalen du har med oss.

Selv om vi hele tiden jobber for å forhindre strømbrudd opplever vi dessverre uforutsette hendelser som fører til strømbrudd for kundene våre. Det er ulike årsaker til at dette skjer, men de hyppigste årsakene er uvær, kulde, slitte komponenter, jordfeil og teknisk svikt.

Har vi ditt mobiltelefonnummer, vil du i feilsituasjoner få oppdateringer på SMS.

Har du problemer med spenningen, ta kontakt med oss.

Dine rettigheter og plikter knyttet til kundeforholdet med oss er fastsatt i to landsdekkende standardavtaler fremforhandlet av bransjeorganisasjonen Energi Norge. Det er ulike avtalevilkår for privat og bedrift, og vilkårene beskriver både plikter og rettigheter du som nettkunde har.

Dersom du mener at vi på noen måte har brutt vilkårene i disse avtalene kan du sende oss en klage hvor du beskriver saken. Dette gjelder for eksempel ved forsinkelser eller mangel ved leveransen av strøm. Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse i saken kan du klage saken inn for Elklagenemnda.

Dersom du mener vi har brutt bestemmelser i energiloven eller dens tilhørende forskrifter, har du anledning til å klage oss inn for Norges vassdrags- og energidirektorat.