Å registrere målerstanden på SMS er raskt og enkelt!

Har vi mobiltelefonnummeret ditt, får du påminnelse på SMS ved avlesningstidspunktene.

Du kan registrere mobilnummeret ditt ved å logge deg på Min side.

Meldingen sendes fra et nummer som begynner på «05123» pluss en unik ID på 9 siffer (f.eks. 05123123456789). Dette unike nummeret knytter den enkelte måleravlesning til din måler og deg som kunde, og varierer derfor fra gang til gang. Er du kunde på flere anlegg vil du få en SMS fra et slikt unikt nummer for hvert enkelt anlegg.

For å sende inn målerstand svarer du ganske enkelt på meldingen ved å taste inn den avleste målerstanden. Du skal ikke skrive inn noe annet i meldingen.

Dersom du melder inn feil målerstand, kan du sende ny SMS med korrekt målerstand eller ved å endre målerstanden ved å logge deg på Din kundekonto. Dette kan endres frem til vi starter produksjonen av fakturaene.

Noen ganger oppstår det feil, for eksempel dersom du:

  • Skriver feil målerstand.
  • Har hatt et forbruk i siste periode som avviker fra det vanlige. Dette kan forekomme hvis boligen har vært fraflyttet eller at målerstanden er stipulert på grunn av manglende innlevering av målerstand.
  • Skriver bokstaven O i stedet for tallet 0.
  • Skriver inn tall som står etter kommaet på måleren. Dette skal ikke være med.

 

Hvilke tall på måleren skal leses av?
Antall siffer i målerstanden kan variere etter hvilken type måler du har. Leverer du avlesning på SMS skal du ikke ta med eventuelle nuller i begynnelsen. Leverer du avlesning på e-post eller telefon skal derimot registrere alle sifrene, inkludert nuller i begynnelsen, men unntatt siffer som er plassert etter komma, er skrevet i rødt felt på slutten eller er skrevet med rødt.