Dårlig spenningskvalitet?

Leveringskvalitet består blant annet av leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet sier noe om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvalitet sier noe om anvendeligheten av den elektriske energien. Dålig spenningskvalitet kan gi problemer med elektriske apparater.

Elektrisk utstyr som selges og benyttes i det norske strømnettet skal være konstruert for å fungere innenfor forskriftenes grenser. Bruk av utstyret må heller ikke skape forstyrrelser som fører til spenning utenfor grensene.

Normal spenning er 230 Volt, og ifølge NVE sin forskrift om leveringskvalitet kan spenningen ligge innenfor 207 og 253 Volt.

Spenningen må ha en viss kvalitet for at den skal kunne benyttes og ikke ødelegge elektriske apparater. Konsekvenser av for dårlig spenning kan være havari på elektrisk utstyr, forkortet levetid på utstyr og blinking i lyset. Dersom du er misfornøyd med leveringskvaliteten, og der det ikke er en åpenbar årsak, vil vi utføre nødvendige målinger og utredninger.

Eksempler på typiske problemer ved dårlig spenning:

 • Blink i lyset
 • Flimring i lyset
 • Lyspærer med kortere levetid enn forventet
 • Utstyr som går i stykker/slutter å fungere
 • Restart av elektronikkutstyr/PC
 • Utstyr som henger seg opp/feilfunksjon
 • Motorer eller motordrifter som ”tripper”/kobler ut/stopper
 • Varmgang i komponenter (for eksempel transformatorer)

Eksempler på effektkrevende utstyr som kan forårsake dårlig spenningskvalitet:

 • Induksjonsplate
 • Varmepumpe
 • Lading av el-bil

Hvem kontakter jeg?
Ta kontakt med BKK Nett på tlf. 05123 eller 55127000, eller en installatør.
Vi kan foreta beregninger eller målinger som kan avdekke om eventuell årsak er i ledningsnettet til din bolig eller bedrift.
Les mer om spenningskvalitet hos NVE