Nettrelaterte tjenester

Mange av våre nettrelaterte tjenester har faste priser.

Her er noen eksempler på hva vi utfører:

  • Til- og frakobling av byggestrøm og andre provisoriske anlegg (Du må kontakte elektriker-/ installatørfirma for leie av provisoriske byggestrømskap).
  • Til- og frakobling av stikkledning i forbindelse med ombygging
  • Endring av inntak fra luft til kabel
  • Flytting av nettanlegg