Finansiell informasjon

All vår finansielle informasjon er tilgjengelig for innsyn.

Nøkkeltall 2016

  1. Brutto driftsinntekter: 4,2 mrd. kr
  2. Konsernresultat: 1011 mill. kr
  3. Utbytte for 2016: 505 mill. kr
  4. Eiendeler: 20,9 mrd. kr
  5. Balanse: 21 mrd. kr

Finanskalenderen

Oversikt over kommende finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

  1. Delårsrapport 3. kvartal 2017, 2. november