Finansiell informasjon

All vår finansielle informasjon er tilgjengelig for innsyn.

Finanskalenderen

Oversikt over kommende finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

  1. Delårsrappport 4. kvartal 2018, 12. februar
  2. Årsregnskap 2018, 5. april
  3. Generalforsamling 30. april
  4. Utbetaling av utbytte 2. mai
  5. Delårsrapport 1. kvartal 2019, 21. mai
  6. Delårsrapport 2. kvartal 2019, 30. august
  7. Delårsrapport 3. kvartal 2019, 1. november