Finansiell informasjon

All vår finansielle informasjon er tilgjengelig for innsyn.

Nøkkeltall 2016

  1. Brutto driftsinntekter: 4,2 mrd. kr
  2. Konsernresultat: 1011 mill. kr
  3. Utbytte for 2016: 505 mill. kr
  4. Eiendeler: 20,9 mrd. kr
  5. Balanse: 21 mrd. kr

Finanskalenderen

Oversikt over kommende finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

  1. Årsregnskap 2017, 5. april.
  2. Generalforsamling 26. april.
  3. Delårsrapport 1. kvartal 2018, 9. mai.
  4. Delårsrappport 2. kvartal 2018, 30. august.
  5. Delårsrapport 3. kvartal 2018, 8. november