Års- og delårsrapporter

All vår finansielle informasjon er tilgjengelig for innsyn.

Finanskalenderen

Oversikt over kommende finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

  1. Delårsrapport 2. kvartal 2017, 24. august
  2. Delårsrapport 3. kvartal 2017, 2. november