Finansiell informasjon

All vår finansielle informasjon er tilgjengelig for innsyn.

Nøkkeltall 2017

  1. Brutto driftsinntekter: 4,3 mrd. kr
  2. Konsernresultat: 879 mill. kr
  3. Utbytte for 2017: 535 mill. kr
  4. Eiendeler: 22,9 mrd. kr
  5. Balanse: 23 mrd. kr

Finanskalenderen

Oversikt over kommende finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

  1. Årsregnskap 2017, 5. april.
  2. Delårsrapport 1. kvartal 2018, 9. mai.
  3. Generalforsamling 7. juni
  4. Delårsrappport 2. kvartal 2018, 31. august.
  5. Delårsrapport 3. kvartal 2018, 8. november