Grønne obligasjoner

Som første selskap i Norge tilbød BKK grønne obligasjoner til det norske obligasjonsmarkedet høsten 2014. Obligasjonene er øremerket investeringer i eksisterende og ny vannkraftproduksjon i Norge.

Siden finanskrisen i 2008 har det vært en økende global interesse for klimariktige investeringer. Verdensbanken utstedte verdens første grønne obligasjonslån for institusjonelle investorer i 2008.

I 2013 ble det utstedt grønne obligasjonslån på til sammen 10 milliarder amerikanske dollar globalt. Det er mer enn for hele perioden 2008-2012.

I 2014 ble det utstedt grønne obligasjoner på til sammen 36,6 milliarder amerikanske dollar.
BKK er et av Norges største fornybare energikonsern, og en stor aktør innen vannkraftproduksjon på Vestlandet.
BKKs grønne obligasjonslån har en ramme på inntil to milliarder kroner og skal finansiere vannkraftprosjekter på Vestlandet.

Rammeverket for BKKs grønne obligasjoner er verifisert av Center for International Climate and Environmental Research (CICERO).

 

Rammeverk for grønne obligasjoner

  • Grønne obligasjoner kan bli et viktig instrument i omstillingen til et lavutslippssamfunn.
  • Stadig flere ønsker å investere i klimariktige prosjekter.
  • I desember 2014 lanserte Oslo Børs en egen liste for grønne obligasjoner for å synliggjøre klimariktige investeringer.
  • For at et selskaps grønne obligasjonslån skal bli notert på Oslo Børs grønne liste kreves en uavhengig vurdering av hva lånet skal finansiere.
  • Forskningsorganisasjoner eller sertifiseringsselskaper kan gi en uavhengig vurdering.
  • Rammeverket for BKKs grønne obligasjoner er verifisert av CICERO.

Second opinion

Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) har gitt en Second Opinion av BKKs rammeverk for konsernets grønne obligasjonslån.

Grønne obligasjonslån notert på Oslo Børs

Investeringsrapporter

BKKs grønne obligasjonslån har en ramme på to milliarder kroner.

BKKs grønne obligasjonslån skal finansiere ny vannkraftproduksjon, rehabilitering av eksisterende anlegg og damforsterkinger.

Pr. 31.12.2017 var 133 millioner kroner investert i avsluttede prosjekter mens 344 millioner kroner var investert i pågående prosjekter.

Investeringsrapport 2017

Investeringsrapport 2016

Investeringsrapport 2015

Investeringsrapport 2014