Konsernrevisjonen

BKKs konsernrevisjon utfører revisjonsoppdrag og er i tillegg kanal for anonyme varsler og bidragsyter til etikkarbeidet.

Konsernrevisjonen skal skape verdier ved å bidra til at BKK når sine mål.

Mette D. Storvestre er konsernrevisjonssjef i BKK.

Instruks for konsernrevisjonen i BKK AS