Grønn konkurransekraft på Vestlandet

Verden er i endring. De neste 15 årene skal klimagassutslippene reduseres kraftig – i alle sektorer. Ny teknologi skal utvikles og rulles ut i stor skala. Nye markeder skal skapes. Hvilken risiko og muligheter representerer dette for Norge – og hvordan bør Vestlandet posisjonere seg?  

Publisert 3. januar 2017

Spennende foredrag

Presentasjonene er lagt tilgjengelig under foredragsholderne.

Presentasjon Jannicke Hilland

Thina Saltvedt

Det store bildet – verden i endring!

Thina Saltvedt
oljeanalytiker, Nordea Markets

Last ned presentasjon

Per R. Sandberg

Grønn konkurransekraft

Per R. Sandberg
sekretariatsleder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Last ned presentasjon

Vegard Frihammer

Hydrogen - Ny eksportindustri med utgangspunkt i vannkraft?

Vegard Frihammer
GEO, Greenstat

Last ned presentasjon

Hege Økland

Maritim transport - Vestlandet i tet for elektrifisering av sjøveien.

Hege Økland
CEO, NCE Maritime Clean Tech

Last ned presentasjon

Anders Korshavn

Datalagring - ny industrimulighet i vest

Anders Korshavn
Datasenter Norge

Last ned presentasjon

Steinar Talle

Produksjon av solceller - Slik har vi klart oss

Steinar Talle
Norsun

Last ned presentasjon

Ingrid Von Streng Velken

Innovasjon og nye muligheter

Ingrid von Streng Velken
konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK

Last ned presentasjon

Program

Registrering, kaffe og frukt fra kl 14.30

Kl. 15:00 Velkommen
Jannicke Hilland, konsernsjef BKK

Kl. 15:10 Det store bildet – verden i endring!
Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets

Kl. 15:30 Grønn konkurransekraft på Vestlandet
Per R. Sandberg, sekretariatsleder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Kl. 15:50 Samtale mellom Saltvedt, Hilland og Sandberg

Kl. 16:00 Kaffepause

Kl. 16:15 Konkrete prosjektideer for grønn verdiskaping på Vestlandet

  • Hydrogen - Ny eksportindustri med utgangspunkt i vannkraft? Vegard Frihammer, Greenstat
  • Maritim transport - Vestlandet i tet for elektrifisering av sjøveien. Hege Økland, NCE Maritime Clean Tech
  • Datalagring - ny industrimulighet i vest. Anders Korshavn, Datasenter Norge
  • Produksjon av solceller -Slik har vi klart oss. Steinar Talle, Norsun

Samtale med stortingsrepresentant Ove Trellevik(H), næringskomiteen og Terje Breivik (V), finanskomiteen.

Kl. 17:25 Innovasjon og nye muligheter
Ingrid von Streng Velken, konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK

Kl. 17:35 Veien videre: Hvordan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser?

Hva kan energiselskapene bidra med for å realisere nye prosjekter:
Magne Heimvik(SKL), Erik Espeseth(Tafjord), Johannes Rauboti(SFE)

Samtale mellom aktører og politikere
Med blant andre fylkesordfører Anne Gine Hestetun og finansbyråd Dag Inge Ulstein, Bergen kommune.

Kl. 18:00 Avslutning – servering av tapas