Småkraftverk

Norge har forpliktet seg til ambisiøse energi- og klimamål innen utgangen av 2020.

 Et av virkemidlene for å nå disse målene er å bygge ut ny fornybar kraft, som for eksempel småkraft. Naturen og klimaet på Vestlandet gjør dette til et gunstig område for slik satsing, og interessen for utbygging er svært stor i vårt nettområde.

BKK Nett vurderer hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre i vårt strømnett for å gi småkraftprosjekter nettilknytning innen 2020.

Kartet viser alle planlagte småkraftprosjekter vi kjenner til i vårt område, og som blir tatt hensyn til i våre nettanalyser. Prosjektene er i ulike faser der noen har fått konsesjon, noen er konsesjonssøkt, mens andre er i tidlig planleggingsfase. I kartet kan du se både plassering, navn og størrelse på alle prosjektene.

Hvem kan bygge kraftverk?

Har du en elv med noe fallhøyde og/eller stor vannføring kan du kanskje bli kraftverkseier.

Veien fram til et ferdig kraftverk kan være lang, og det er mye å sette seg inn i.

Søknad og bygging kan være arbeidskrevende også for et lite kraftverk. Generelt anbefales det at man tidlig tar kontakt med fagkyndige som kan tilby teknisk og økonomisk planlegging, og eventuelt bygging av kraftverket. For å dra nytte av Elsertifikat-ordningen må småkraftverkene være på nett og levere strøm innen utgangen av 2020. Erfaringsmessig kan det ta tre år fra NVE gir konsesjon til kraftverket er i drift. Les mer om småkraft på NVEs nettsider.

Tilknytningslinje for kraftverk

Vi presiserer at nettselskapets områdekonsesjon kun kan benyttes for bygging av nettselskapets egne anlegg.
Se gjerne informasjon fra NVE.

Dette betyr at du som utbygger av kraftverk selv må søke NVE om de konsesjonene du trenger, inkludert anleggskonsesjon for forbindelsen fra kraftverket til tilknytningspunkt i vårt nett.