For leverandører

Koronapandemi - konsekvenser for kontraktsforholdet.

Det er innført nasjonale og internasjonale restriksjoner som følge av at WHO har erklært COVID-19 som en pandemi, og dette har medført utfordringer for næringsliv og leveranser. Situasjonen er krevende, og vi må alle mobilisere for å håndtere samfunnsoppgaver og avtaler i en vanskelig situasjon. I denne sammenheng er det viktig at partene forbereder alternative løsninger for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, så langt dette er praktisk mulig.

BKK omlegger egen virksomhet for å utnytte tilgjengelige ressurser og sikre stabile relasjoner for publikum og samarbeidspartnere. Det er likevel en aktuell problemstilling at hendelser utenfor vår kontroll vil kunne påvirke vår evne til å gjennomføre oppgaver som er avtalt, og kontraktfestede leveranser. Dersom en slik situasjon skulle oppstå vil vi i samråd med våre samarbeidspartnere arbeide for å finne løsninger som reduserer kontraktavvik.

Force majeure er en kontraktmekanisme som regulerer slike forhold. Dersom det ikke er mulig oppfylle avtalte ytelser som følge av hendelser utenfor vår kontroll, vil vi varsle dette når vi har noe nytt å meddele. Vi forventer at våre kontraktspartnere gjør det samme.