Fossmark kraftverk

Om kraftverket

BKK overtok kraftverket i Fossmark i 1988.

Vassdraget har sitt utspring i fjellene sørøst for Dale. Ett løp samler seg i Gråsidevatnet, og ett mindre i Holmavatnet. Gråsidvatnet er øvre magasin, som blir ført ned i Holmavatnet. Elvene går sammen ca. 400 meter nedenfor, og renner deretter nedover den trange Fossdalen til inntaksmagasinet Fossdalsvatnet.

Uhell og problemer har forfulgt Fossmark kraftverk. Det begynte med at en betongbil havnet i sjøen. Under sprengningsarbeid falt en steinblokk inn i det gamle kraftverket og gjorde stor skade. Sprekker i fjellet i den nye trykksjakten forårsaket vannlekkasje og nye stålrør måtte settes inn. Eksplosjon i generator. Brann i koblingsanlegget etter lynnedslag. To innbrudd i 1995. Fossmark kraftverk er BKKs 13. kraftverk. Det forklarer kanskje noe?

Tekniske data

Kraftverk Fossmark
Kommune Vaksdal
Nedslagsfelt 17,3 km2
Tilsig 46,3 mill m3
Driftstunnel, lengde 1,7 km
Driftstunnel, tverrsnitt 4-5 m2
Fallhøyde 440 m
Ytelse 9 MW
Turbin 1 Pelton
Midlere årsproduksjon 43 GWh
Ferdig utbygd 1917/1989

Vassdrag

Fossmark kraftverk hører ikke til et av de store vassdragene.