Frøland kraftverk

Frøland kraftverk var et av de første store kraftverkene på Vestlandet, da vannkraftproduksjonen startet her i 1912.

Om kraftverket

Samnangerkraften ble overført til Bergen, og byen gikk da inn i en ny epoke i energiforsyningen ved at vannkraft erstattet gass og damp. Allerede i 1898 hadde Bergen kommune kjøpt fallrettighetene for øvre deler av Samnangervassdraget. Frøland var fullt utbygd i 1921 med seks aggregater. I 1962 ble de fire eldste maskinene erstattet av to nye og større aggregater.

Driftstunnelen fra Fiskevatnet er nesten fire kilometer lang og går over i en rørgate ned til Frøland kraftverk.

Tekniske data

Kraftverk Frøland
Kommune Samnanger
Nedslagsfelt 122,1 km2
Tilsig 385 mill m3
Driftstunnel, lengde 3,95 km
Driftstunnel, tverrsnitt 13,9 m2
Fallhøyde 151 m
Ytelse 21 MW
Turbin 3 francis
Midlere årsproduksjon 152 GWh
Ferdig utbygd 1912/1962

Vassdrag

Frøland kraftverk ligger i Samanagervassdraget.